Toets! Magazine 

Begin 2019 wordt de gratis jubileumeditie van Toets! magazine uitgegeven. Een bijzondere 10e uitgave waarin we voor het eerst aandacht gaan besteden aan zowel het po, vo, als het mbo. Wilt u abonnee blijven, dan vragen wij u dit door middel van onderstaand formulier, aan ons door te geven. Uiteraard ontvangt u dan ook de gratis jubileumeditie.

Toets! magazine aanmeldformulier