Van beleid naar toetskwaliteit, en andersom

Bij Bureau ICE geloven wij dat het toetsbeleid in dienst moet staan van het leerproces van de leerling. De leerling moet zich kunnen ontwikkelen en toetsing en toetsbeleid zijn daaraan ondersteunend. Onze bevlogenheid rond dit thema ziet u in onze adviestrajecten en trainingen terug. Inhoudelijke deskundigheid, het spiegelen van het nut en het doel van toetsing, een eerlijke manier van communiceren en gezamenlijk komen tot een eindproduct zijn voor ons vanzelfsprekend.

Toetsbeleid & PTA/PTO/Einddoelen

In een aantal bijeenkomsten werken we met betrokkenen vanuit diverse lagen van de organisatie, en waar gewenst ook met leerlingen, aan een breed gedragen visie op toetsing en het opstellen van een toetsbeleidsplan. Dat doen wij op een inspirerende manier door o.a. het delen van good practices. Kijk hier voor meer informatie over ons advies en onze begeleiding.

Wij kunnen als u dat wenst een audit uitvoeren, waarin we alle aspecten van toetsing meenemen, zodat u een gericht startpunt in beeld heeft. Zo kunnen we samen met u bekijken wat de exacte doelstelling van de audit moet zijn elke welke speerpunten we hierbij oppakken. Kijk hier voor meer informatie over onze audits.

Toetsmatrijzen

Wij bieden diverse praktische trainingen aan waarmee uw docenten de tools krijgen om zelf een toetsmatrijs te construeren bij hun toets. In de training gaan we aan de slag met alle onderwerpen die bij de toetsmatrijs centraal staan, zoals toetsdoelen, toetsvorm, taxonomie en cesuur. De docent gaat aan de slag met de toets die hij zelf meegebracht heeft. Kijk hier voor meer informatie over onze trainingen en studiedagen.

Toetsen

In een aantal trainingen gaan wij met uw docenten heel praktisch aan de slag met de kwaliteit van toetsing. Uw docenten zijn na de trainingen zelf in staat om al hun toetsproducten te laten voldoen aan alle kwaliteitsvereisten. In onze studiegids “Concreet aan de slag met toetsen & toetsbeleid” staat ons trainingsaanbod uitgebreid beschreven. Het professionaliseren van docenten is ook cruciaal om te bewerkstelligen dat het toetsbeleid gaat leven binnen uw school en alle docenten de kaders en afspraken doorvertalen naar hun dagelijkse lespraktijk. Kijk hier voor meer informatie over onze trainingen en studiedagen.

Formatief evalueren

Een toets is een mooi moment om samen met uw leerlingen naar hun leerproces te kijken en hen te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Maar waarom zou u tot een formeel toetsmoment wachten, als er zich in de dagelijkse lespraktijk tal van kansen voordoen om het gesprek over hun leerproces met hen aan te gaan? In deze training leert u hoe u informele toetsmomenten kunt creëren en hoe u spontane situaties om formatief te evalueren in uw les kunt herkennen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Onze manier van trainen

Wij zijn pas tevreden als de deelnemers na een training met inhoudelijke bagage, een goed gevoel en in de meeste gevallen met een concreet product naar huis gaan. In onze optiek bepalen de trainer, het programma en de deelnemers de effectiviteit van een training. We zorgen dan ook voor een optimale voorbereiding op onze trainingen, zodat we het programma kunnen toespitsen op uw dagelijkse praktijk en persoonlijke wensen en verwachtingen. Als deelnemer neemt u eigen materiaal mee, zodat u zo veel mogelijk direct zelf aan de slag kunt gaan met uw eigen toets in een enthousiaste en prettige sfeer. Via de afbeeldingen hieronder kunt u per thema ons advies- en trainingsaanbod bekijken. Wilt u op basis van ons aanbod gebruikmaken van een training of adviestraject of heeft u specifieke wensen voor de inhoud van een training? Laat het ons weten! Uiteraard komen we graag eens bij u langs om te praten over de mogelijkheden. Neem gerust contact op met ons voor een vrijblijvend advies.