Moderne vreemde talen

Toetsplatform jij! bevat toetsen voor de moderne vreemde talen Engels, Duits, Frans en Spaans. Voor deze toetsen is het Europees Referentiekader (ERK) het uitgangspunt. Er zijn toetsen voor diverse vaardigheden en niveaus beschikbaar. Ook bevat jij! toetsplatform zowel niveautoetsen als combinatietoetsen. Niveautoetsen meten op één niveau en combinatietoetsen op twee opeenvolgende niveaus. Bekijk hieronder welke toetsen er per taalvak beschikbaar zijn.

Toetsen Engels in de TOA

Toetsen Frans in de TOA


      Toetsen Duits in de TOA

 

     Toetsen Spaans in de TOA