inzicht in het verhaal achter het cijfer

Leerlingrapportage=

Uitgebreide rapportagemogelijkheden

Direct nadat de leerling de toets heeft afgerond, is het resultaat zichtbaar. Op elk gewenst moment kun je in toetsplatform jij! een rapportage van de toetsresultaten inzien. Zo krijg je inzicht in de onderdelen waar een klas of leerling moeite mee heeft en kun je daar je onderwijs op aanpassen. Dit maakt de toetsen in toetsplatform jij! zeer geschikt om formatief in te zetten. Daarnaast is het mogelijk om de toetsresultaten, op klas- of leerlingniveau, te exporteren naar een pdf of Excelbestand. 

 

Voortgangsrapportages

VoortgangsrapportageOm de voortgang te kunnen zien van een leerling of klas beschikt toetsplatform jij! ook over voortgangsrapportages. In de grafiek zie je hoe de leerling over een langere periode scoort ten opzichte van eerder behaalde resultaten of het landelijk gemiddelde.

 

Ontwikkelscores

In het toetsplatform jij! krijgen leerlingen voor de toetsen Nederlands, moderne vreemde talen en rekenen naast een niveau-uitslag ook een uitslag in de vorm van een ontwikkelscore. OntwikkelscoresDeze ontwikkelscore kan de voortgang binnen een referentieniveau of ERK-niveau inzichtelijk maken. De ontwikkelscores worden afgezet op één schaal voor alle niveaus.

De ontwikkelscore wordt berekend aan de hand van: 1) het niveau van de toets en 2) de behaalde procentuele score. Hiermee ontstaat een verfijning van de toetsuitslag en kunnen de toetsresultaten op verschillende niveaus met elkaar en met het landelijk gemiddelde vergeleken worden. Omdat deze ontwikkelscore een doorlopende voortgang weergeeft in plaats van enkel een momentopname, adviseren we om de ontwikkelscores te communiceren naar ouders en leerlingen. De ontwikkelscores geven leerlingen en ouders een duidelijk beeld van waar de leerling staat en waar hij naartoe moet.