De CijferwijzerApp

Toetsen nakijken en cijfers berekenen vraagt om tijd en aandacht. Het berekenen van de cesuur kan daarbij best lastig zijn. Stel, er zijn 23 punten te behalen op een toets. Bij 15 punten krijgt een leerling een 5,5. Welk cijfer heeft een leerling dan als hij 20 punten heeft gescoord? Met de app ICE Cijferwijzer is het niet nodig om zelf ingewikkelde berekeningen te doen; de app rekent het namelijk al voor je uit.

Hoe werkt de app? Je kunt de cijfers berekenen vanuit een 5,5 of een 6. Je voert in hoeveel punten maximaal te behalen zijn op de toets, bij hoeveel punten de zak-/slaaggrens ligt en het minimaal aantal punten dat nodig is voor een 1. Dit kan zowel in absolute getallen als in percentages. De app genereert vervolgens een lijst waarin je gemakkelijk kunt zien welk cijfer een leerling heeft bij het behaalde aantal punten. Deze lijst kun je als pdf opslaan of uitprinten.

Hieronder vind je de webversie van deze app. Je kunt de mobiele versie direct downloaden in de Appstore en in de Playstore.