Casussen uit het voortgezet onderwijs

Bureau ICE werkt voor verschillende klanten in het voortgezet onderwijs, het mbo, het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Veel klanten toetsen met de TOA, ons online toetssysteem met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. U leest hier de casussen van een paar van onze klanten uit het voortgezet onderwijs.

De Rede is een middelbare school in Terneuzen voor vmbo, havo en vwo. Ook is er een afdeling voor anderstaligen. Om methodeonafhankelijk te kunnen toetsen maken zij gebruik van de TOA. Bij het opstellen van een passend toetsbeleid schakelde de school de hulp van Bureau ICE in.

Eén overkoepelend toetsbeleid

Hugo Staelens, docent en projectleider van de kwaliteitszorg op De Rede, is erg te spreken over de methodeonafhankelijke toetsen in de TOA. “We toetsten eerst met de methode die we hadden, maar dat is toch een slager die zijn eigen vlees keurt. Met methodeonafhankelijke toetsen kun je zien hoe je scoort ten opzichte van de benchmark in Nederland. Ook kun je aantonen dat sommige leerlingen aan hun plafond zitten, ook al doen we ons uiterste best om ze naar een hoger niveau te brengen.” De school wilde graag aan de slag met een passend toetsbeleid. “We hebben qua kwaliteitszorg de afgelopen jaren veel gerealiseerd, maar qua toetsbeleid hadden we geen eenduidig rapport. Iedere afdeling hanteerde andere afspraken en regels.” De Rede ging op zoek naar iemand die deze beleidstukken kon verbinden in één overkoepelend toetsbeleid. Ze kwamen in contact met Mandy van der Linden, trainer en adviseur bij Bureau ICE.

Visie op onderwijs en toetsing

Van der Linden: “Het is belangrijk om bij het opstellen van een toetsbeleid eerst te beginnen met de visie op toetsing en vanuit daar verder te werken. Waarom toets je? Wat is het doel van je toets? Wat toets je? Vanuit deze visie moet de school na gaan denken over zowel de kwaliteit als de kwantiteit van toetsing.” Van der Linden heeft de school hierin ondersteund. Daarbij let ze goed op wat past bij de school. “Wij helpen scholen structuur aan te brengen en we zorgen ervoor dat alle onderwerpen van een toetsbeleid aan bod komen, maar de school blijft in the lead.” De inhoud van een toetsbeleid verschilt dus per school, afhankelijk van hun visie op onderwijs en toetsing. De samenwerking met Van der Linden heeft Staelens als positief ervaren: “Mandy is een aantal keer langs geweest om onderdelen van het toetsbeleid te bespreken. Ze staat daar en straalt zoveel energie af dat ze iedereen meekrijgt. Nadien verwerkte zij de input waar wij vervolgens weer onze feedback op konden geven. Mandy speelde daarbij kort op de bal, wat prettig samenwerken is.”

Implementatie van het toetsbeleid

Na een constructieve samenwerking met Bureau ICE is De Rede tot een eenduidig toetsbeleid gekomen. Hiermee is een eerste stap gezet om de kwaliteit van toetsing gericht te verbeteren. Op dit moment  ligt de focus op het verder implementeren van het toetsbeleid in de organisatie. Staelens: “We hebben nu concrete kaders waar iedereen gebruik van kan maken en zich aan moet houden. De teams hebben reeds gediscussieerd over het toetsbeleid. We gaan nog een studiedag houden met alle teams om dieper op het gehele toetsbeleid in te kunnen gaan.” Ook bij deze studiedag zal Bureau ICE verder ondersteuning bieden.

Meer casussen

Het Tabor College in Hoorn is twee jaar geleden gestart met een serieuze aa.. Lees verder

Het Udens College is een middelbare school in Noord-Brabant met ongeveer 2400.. Lees verder

Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) wilde het te grote verschil tussen de gem.. Lees verder