Veelgestelde vragen

jij! toetsplatofrm=

Je leest hier veelgestelde vragen over toetsing in het voortgezet onderwijs. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op via het contactformulier of bel ons op 0345 - 65 66 10.

Hoe kan ik een taxonomie gebruiken om de kwaliteit van mijn toetsen te verbeteren?

Een taxonomie kan je bij het maken van toetsen helpen om te kijken op welk denkniveau je de leerstof bevraagt in een toets. Zo kun je als docent checken of je de leerstof op de goede manier en op het goede niveau aan het controleren bent. Bovendien krijg je op basis van de antwoorden op de toets zicht op wie welke leerstof op welk niveau verworven heeft. En dat kan handig zijn als feedback voor de leerling en voor de docent. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariska de Jong: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.

Hoe weet ik of mijn schoolexamens de juiste inhoud toetsen en van het goede niveau zijn?
Een taxonomie als Bloom, OBIT of RTTI kan je bij het maken van toetsen helpen om te kijken op welk denkniveau je de leerstof bevraagt in een toets. Zo kun je als docent checken of je de leerstof op de goede manier en op het goede niveau aan het controleren bent. Bovendien krijg je op basis van de antwoorden op de toets zicht op wie welke leerstof op welk niveau verworven heeft. En dat kan handig zijn als feedback voor de leerling en voor de docent. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariska de Jong: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.
Hoe kan ik schrijfvaardigheid op een goede manier beoordelen?

Het beoordelen van productieve vaardigheden (schrijven en spreken) mag niet subjectief gebeuren. Maar hoe houd je het objectief? Welke keuzes voor een beoordeling heb je en hoe kun je de beoordeling zoveel mogelijk standaardiseren en objectiveren? Afhankelijk van het doel van toetsing kun je een verantwoorde keuze maken voor een beoordelingsmodel. Toetsexperts van Bureau ICE helpen je hier graag bij. Je kunt contact opnemen met Mariska de Jong voor meer informatie: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.

Hoe komen we aan een toetsplan (PTO/PTA) dat past bij onze school en voldoet aan de gestelde eisen?

Een toetsplan is bedoeld om van te voren aan te geven hoe en wanneer er getoetst gaat worden. Fijn voor leerlingen en ouders. Maar hoe houd je als docent dan nog de nodige flexibiliteit? En hoe zorg je ervoor dat een toetsplan inhoudelijk toch blijft aansluiten op de visie van de school? Een toetsplan moet voelen als een warme jas en niet als een knellend keurslijf. Alle reden om een toetsplan van te voren goed te doordenken. Onze toetsexperts helpen je daar graag bij. Meer weten? Neem dan contact op met Mariska de Jong: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.

Wat moet ik aan de huidige toetsen en schoolexamens aanpassen om ze van voldoende kwaliteit te laten zijn?

Het is erg van belang dat de toetsen zelf kwalitatief op orde zijn. U neemt immers met ieder examen een belangrijke beslissing over de toekomst van de leerlingen. Het borgen van de toetskwaliteit is daarom van groot belang. U kunt de kwaliteit van uw schoolexamens door ons laten toetsen, we kunnen u advies geven over het verbeteren van uw examens en wij kunnen uw docenten trainen in het verbeteren van de kwaliteit van hun toetsen en examens. Voor meer informatie kunt u bellen met of een mail sturen naar Mariska de Jong: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.

Hoe beoordeel ik een praktijkopdracht die door een groepje leerlingen wordt uitgevoerd op een eerlijke en objectieve manier?

Praktijkopdrachten zijn leuk. Zeker voor leerlingen. Het beoordelen ervan is lastiger. Het mag niet subjectief gebeuren. Maar hoe houd je het objectief? Welke keuzes voor een beoordeling heb je en hoe kun je de beoordeling zoveel mogelijk standaardiseren en objectiveren? Afhankelijk van het doel van de toetsing kun je een verantwoorde keuze maken voor een beoordelingssystematiek. Toetsexperts van Bureau ICE helpen je hier graag bij. Je kunt contact opnemen met Mariska de Jong voor meer informatie: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.

Een schriftelijke toets maken lukt me wel, maar hoe maak ik een valide en betrouwbare praktische toets?

Een schriftelijke toets maken is heel wat anders dan het maken van een praktische toets. Hoe maak je een goede, passende opdracht? Hoe beoordeel je? Hoe kom je tot een cijfer? Dit is allemaal anders. Met een training van Bureau ICE krijg je ook deze vorm van toetsen onder de knie. Neem contact op met Mariska de Jong voor meer informatie: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.

Hoe kunnen we toetsresultaten gebruiken om te bepalen naar welk niveau een leerling na de brugklas doorgaat en dit ook goed onderbouwen naar leerling en ouders?

Meten om te kunnen differentiëren dus. Dat is wat anders dan meten om te controleren of de stof van een hoofdstuk voldoende beheerst wordt. Het vraagt ook om andersoortige toetsen met andersoortige opdrachten. Onze toetsexperts laten je graag zien hoe je kunt meten om te differentiëren. Zodat je jouw keuze vervolgens naar ouders toe goed kunt verantwoorden. Je kunt contact opnemen met Mariska de Jong voor meer informatie: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.

Hoe kan ik betrouwbaar meten wat het instroomniveau van de brugklassers is voor taal en rekenen?

Met jij! toetsplatform, het leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, kun je snel en efficiënt het startniveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van jouw brugklassers. Toetsplatform jij! is een webbased toetssysteem met meer dan 500 toetsen. Voor alle vaardigheden op alle Referentieniveaus heeft u de keuze uit diverse toetsen. Een combinatietoets van twee niveaus past goed bij de intake van taal en rekenen. Je kunt contact opnemen met Stephanie Drenth voor meer informatie, 0345 - 65 66 85.

Hoe kunnen we gedifferentieerd taal- en rekenvaardigheid toetsen binnen één klas of onderwijsniveau?

Met jij! toetsplatform, het leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, kun je snel en efficiënt het niveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van jouw leerlingen. Toetsplatform jij! is een webbased toetssysteem met meer dan 500 toetsen. Voor alle vaardigheden op alle referentieniveaus heb je de keuze uit diverse toetsen. Zo kun je iedere leerling de toets voorleggen die past bij zijn of haar niveau. Voor meer informatie over jij! toetsplatform kun je contact opnemen met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Onze leerlingen scoren onder 1F. Hoe kunnen we hun niveau bepalen en diagnosticeren waar we mee aan de slag moeten?

Met jij! toetsplatform, het leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, kun je snel en efficiënt het niveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van jouw leerlingen, ook van de zwakke leerlingen. Toetsplatform jij! is een webbased toetssysteem met meer dan 500 toetsen. De toetsen geven naast een niveau-uitslag ook een diagnose op subvaardigheden. Dit geeft houvast in waar een leerling behoefte aan heeft. Met de ontwikkelscores kun je bij een vervolgtoetsing toch rendement vaststellen, ook al is een leerling niet een heel niveau vooruitgegaan. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Stephanie Drenth: 0345 - 65 66 85.

Hoe kan ik meten wat het rendement is van ons rekenonderwijs en taalonderwijs en onze RT?

Met jij! toetsplatform, het leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, kun je snel en efficiënt het startniveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van jouw leerlingen. Toetsplatform jij! is een webbased toetssysteem met meer dan 500 toetsen. Met de ontwikkelscores kun je bij een vervolgtoetsing rendement vaststellen, ook al is een leerling niet een heel niveau vooruitgegaan. Meer weten? Neem dan contact op met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Hoe weet ik of leerlingen op de goede weg zijn naar het uitstroomniveau (2F, 3F, 4F)?

De ambities voor taal en rekenen liggen vast. De eindexamens komen eraan. Hoe kun je nu vaststellen of jouw leerlingen op de goede weg zijn of mogelijk al klaar zijn voor het examen? Met de voortgangstoetsen uit de TOA kun je niet alleen het niveau van de leerlingen vaststellen voor taal en rekenen, maar krijg je ook een diagnose, zodat je jouw leerlingen op maat kunt klaarstomen voor het examen. Toets je vaker, dan kun je met behulp van de ontwikkelscores voortgang aantonen. Ook als de leerling geen niveaustap heeft kunnen maken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Hoe weet ik of mijn leerlingen de rekentoets voor het voortgezet onderwijs voldoende gaan maken?

Met jij!! toetsplatform, het webbased leerlingvolgsysteem met toetsen voor onder andere rekenen, kun je snel en efficiënt de rekenvaardigheid van jouw leerlingen meten. De rekentoetsen sluiten inhoudelijk en qua niveau goed aan op het centrale examen en hebben een goede voorspellende waarde. Zo krijgen jij en jouw leerlingen met behulp van de oefentoetsen een goed beeld van hun kans op succes bij het examen én feedback over wat nog niet goed gaat. Zo kan tijdig nog extra geoefend worden op dat wat nog een probleem is. Meer weten? Neem dan contact op met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Hoe volg ik mijn leerlingen voor alle kernvakken in één systeem?

Met jij! toetsplatform, het leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, kun je snel en efficiënt het niveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van jouw leerlingen, van start tot finish. Omdat toetsplatform jij! een webbased toetssysteem is en eenvoudig te koppelen is aan Magister en SOMtoday, heb je met jij! toetsplatform meteen een leerlingvolgsysteem voor de kernvakken. Meer informatie? Neem contact op met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Hoe kan ik de administratieve last rondom toetsen verlichten?

Met jij! toetsplatform, het leerlingvolgssysteem met toetsen voor de kernvakken, kun je snel en efficiënt het niveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van jouw leerlingen, van start tot finish. Toetsplatform jij! is een webbased toetssysteem en het overgrote deel van de toetsen wordt automatisch nagekeken. De resultaten kunnen heel eenvoudig automatisch ingevoerd worden in administratiesystemen als Magister en SOMtoday. En je hoeft niet te wachten op uitslagen: de toetsuitslag is binnen zodra de leerling klaar is met de toets. Neem voor meer informatie contact op met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Hoe kan ik op onze iPadschool de papieren toetsen vervangen?

Met jij! toetsplatform, het leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, kun je doelgericht het niveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van jpuw leerlingen. Toetsplatform jij! is een webbased toetssysteem dat ook draait op de iPad. Meer weten? Neem contact op met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Hoe kan ik de doorstroom van onze leerlingen naar het mbo zo soepel mogelijk laten verlopen?

In het mbo wordt al langer gewerkt met de referentieniveaus. Het overdragen van toetsscores kan dan ook handig zijn. Maak hierover afspraken met het mbo in jouw regio. Werkt je met toetsplatform jij!, het webbased leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, dan is overdracht heel eenvoudig als het mbo met de TOA werkt. In dat geval kunnen resultaten automatisch overgenomen worden door de mbo-instelling. Meer weten? Neem contact op met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

De collega’s en de leerlingen ervaren een hoge toetsdruk. Hoe kunnen we minder toetsen?

Je besteedt veel tijd aan het voorbereiden, afnemen en nakijken van al je toetsen, en je leerlingen leren enkel en alleen voor het cijfer. Hoe fijn zou het zijn als je minder toetst, meer tijd hebt voor je vak, je leerlingen plezieriger leren, en je uiteindelijk meer resultaten boekt?

Onze toetsexperts helpen je om minder summatief te toetsen, door slimmer en informeler te toetsen. Ook adviseren zij over de verankering hiervan in je toetsbeleid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariska de Jong: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.

Onze leerlingen worden regelmatig betrokken bij beslissingen op onze school. Ik wil hen ook betrekken bij het toetsbeleid. Hoe pak ik dit aan?

Onze toetsexperts organiseren visiesessies met leerlingen en docenten, in een veilige en informele sfeer. Lees meer over deze aanpak en ervaringen in dit artikel. Wil je ook je leerlingen betrekken bij toetsbeleid? Neem contact op met Mariska de Jong voor meer informatie: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.

Een aantal collega’s is aan het experimenteren met andere vormen van toetsing. Hoe pak ik dit schoolbreed op?

Een toetsbeleid borgt dat de betrokkenen dezelfde taal spreken en  er concreet kan worden nagedacht over de doelen en visie van de school op toetsen. Onze toetsexperts begeleiden u bij het opstellen van een gedegen en gedragen toetsbeleid, en adviseren over draagvlak, implementatie en professionalisering. Je kunt contact opnemen met Mariska de Jong voor meer informatie: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.

Hoe kunnen we schoolbreed formatief evalueren implementeren?

Onze toetsexperts kunnen schoolorganisaties begeleiden in evalueren, ontwikkelen en implementeren van diverse thema’s rond toetsbeleid, zoals formatief evalueren. Daarnaast bieden we concrete training aan om als docent formatieve evaluatie onder de knie te krijgen. Je kunt contact opnemen met Mariska de Jong voor meer informatie: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.

Hoe kan ik de leerling effectief feedback geven na een toets?

Herken jij dat een toets voor de leerling enkel om het cijfer draait? En dat de resultaten van een toets slechts beperkt worden gebruikt om het leerproces bij te sturen of te stimuleren?  Een toets vormt op deze manier het eindpunt van het leerproces. Maar hoe kun je een toets juist inzetten als startpunt van het leerproces? Hoe zorg je ervoor dat het bij een toets niet gaat om het cijfer, maar om het verhaal achter het cijfer? In onze trainingen leer je werken met praktische tools om toetsresultaten te analyseren en effectief feedback te geven aan de leerling. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Mariska de Jong: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.

Wat doet een toetscommissie, en hoe leid ik deze op binnen mijn school?

Steeds meer scholen formeren een toetscommissie die een belangrijke rol speelt in de implementatie en borging van toetsbeleid en –kwaliteit. Onze trainingen leiden deze toetscommissie op tot toetsexperts. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Mariska de Jong: 0345 - 65 66 10 of jijtrainingen@bureau-ice.nl.