Veelgestelde vragen - voortgezet onderwijs

U leest hier veelgestelde vragen over toetsing in het voortgezet onderwijs. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via het contactformulier of bel ons op 0345 - 65 66 10.

Hoe kan ik een taxonomie als Bloom, OBIT of RTTI gebruiken om de kwaliteit van mijn toetsen te verbeteren?

Een taxonomie als Bloom, OBIT of RTTI kan u bij het maken van toetsen helpen om te kijken op welk denkniveau u de leerstof bevraagt in een toets. Zo kunt u als docent checken of je de leerstof op de goede manier en op het goede niveau aan het controleren bent. Bovendien krijg u op basis van de antwoorden op de toets zicht op wie welke leerstof op welk niveau verworven heeft. En dat kan handig zijn als feedback voor de leerling en voor de docent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hannelies Boelhouwer: 0345 - 65 66 23 of hboelhouwer@bureau-ice.nl.

 

Hoe weet ik of mijn schoolexamens de juiste inhoud toetsen en van het goede niveau zijn?
Een taxonomie als Bloom, OBIT of RTTI kan u bij het maken van toetsen helpen om te kijken op welk denkniveau u de leerstof bevraagt in een toets. Zo kunt u als docent checken of je de leerstof op de goede manier en op het goede niveau aan het controleren bent. Bovendien krijg u op basis van de antwoorden op de toets zicht op wie welke leerstof op welk niveau verworven heeft. En dat kan handig zijn als feedback voor de leerling en voor de docent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hannelies Boelhouwer: 0345 - 65 66 23 of hboelhouwer@bureau-ice.nl.
Hoe kan ik schrijfvaardigheid op een goede manier beoordelen?

Het beoordelen van productieve vaardigheden (schrijven en spreken) mag niet subjectief gebeuren. Maar hoe houdt u het objectief? Welke keuzes voor een beoordeling heeft u en hoe kunt u de beoordeling zoveel mogelijk standaardiseren en objectiveren? Afhankelijk van het doel van toetsing kunt u een verantwoorde keuze maken voor een beoordelingsmodel. Toetsexperts van Bureau ICE helpen u hier graag bij. U kunt contact opnemen met Hannelies Boelhouwer voor meer informatie: 0345 - 65 66 23 of hboelhouwer@bureau-ice.nl.

Hoe komen we aan een toetsplan (PTO/PTA) dat past bij onze school en voldoet aan de gestelde eisen?

Een toetsplan is bedoeld om van te voren aan te geven hoe en wanneer er getoetst gaat worden. Fijn voor leerlingen en ouders. Maar hoe houdt u als docent dan nog de nodige flexibiliteit? En hoe zorgt u ervoor dat een toetsplan inhoudelijk toch blijft aansluiten op de visie van de school? Een toetsplan moet voelen als een warme jas en niet als een knellend keurslijf. Alle reden om een toetsplan van te voren goed te doordenken. Onze toetsexperts helpen u daar graag bij. Meer weten? Neemt u dan contact op met Hannelies Boelhouwer: 0345 - 65 66 23 of hboelhouwer@bureau-ice.nl.

We hebben aan het begin van het schooljaar een rekentoets afgenomen. Hoe gebruiken we de resultaten om de leerlingen op hun niveau verder te helpen?

Een toets, en zeker een intaketoets, is een hulpmiddel om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de leerlingen. Zeker in het geval van rekenvaardigheid, waar al geen generiek programma voor beschikbaar is. Onze trainingen over ‘Toetsing, en dan…’ hielpen al veel scholen om hier beleid op te zetten. Neemt u contact op met Nicole Bonouvrie voor meer informatie: 0345 - 65 66 49, nbonouvrie@bureau-ice.nl.

Hoe kan ik met mijn leerlingen de stappen volgen die ze maken van 1F naar 2F of van 2F naar 3F?

De niveaustappen blijken in de praktijk voor veel leerlingen groot. Met regelmaat toetsen om vast te stellen dat leerlingen nog geen niveaustap hebben gezet, is niet motiverend. Beter is het om vast te leggen wat ze al wel goed doen en pas weer te meten als duidelijk is dat ze eraan toe zijn. Het taalportfolio en het rekenportfolio zijn precies daarvoor bedoeld. Meer weten? Neem dan contact op met Hannelies Boelhouwer: 0345 - 65 66 23 of hboelhouwer@bureau-ice.nl.

Wat moet ik aan de huidige toetsen en schoolexamens aanpassen om ze van voldoende kwaliteit te laten zijn?

Het zorgen voor een goede balans tussen het cijfer voor het SE en het cijfer voor het CE is een belangrijke ambitie. Daarnaast is het van belang dat de toetsen zelf kwalitatief op orde zijn. U neemt immers met ieder examen een belangrijke beslissing over de toekomst van de leerlingen. Het borgen van de toetskwaliteit is daarom van groot belang. U kunt de kwaliteit van uw schoolexamens door ons laten toetsen, we kunnen u advies geven over het verbeteren van uw examens en wij kunnen uw docenten trainen in het verbeteren van de kwaliteit van hun toetsen en examens. Voor meer informatie kunt u bellen met of een mail sturen naar Hannelies Boelhouwer: 0345 - 65 66 23 of hboelhouwer@bureau-ice.nl.

Hoe kan ik beoordelen of de toetsen bij de methodetoetsen wat er getoetst moet worden?

Enerzijds is het belangrijk dat de methodetoetsen daadwerkelijk meten wat er in een hoofdstuk aan bod is gekomen. Maar het is minstens zo belangrijk dat de methodetoetsen qua inhoud én niveau aansluiten bij de leerstof zoals die gemeten wordt in het CE. Het leren vergelijken van toetsen op inhoud en niveau is onderwerp van één van onze trainingen. Meer weten? Neem dan contact op met Hannelies Boelhouwer: 0345 - 65 66 23 of hboelhouwer@bureau-ice.nl.

Hoe kunnen we bij ons op school taal en rekenen geïntegreerd aanbieden en toetsen bij verschillende vakken?

Taal, en in mindere mate ook rekenen, maakt al vanzelf onderdeel uit van andere vakken. Zonder taal is er immers geen vakinhoud over te brengen. Logisch dan ook om te kijken of en in hoeverre algemene taalvaardigheid in combinatie met vakinhoud geleerd en zelfs gemeten kan worden. Onze taal- en rekenexperts kunnen u hierbij helpen. Voor meer informatie kunt u bellen met of een mail sturen naar Hannelies Boelhouwer: 0345 - 65 66 23 of hboelhouwer@bureau-ice.nl.

Hoe beoordeel ik een praktijkopdracht die door een groepje leerlingen wordt uitgevoerd op een eerlijke en objectieve manier?

Praktijkopdrachten zijn leuk. Zeker voor leerlingen. Het beoordelen ervan is lastiger. Het mag niet subjectief gebeuren. Maar hoe houdt u het objectief? Welke keuzes voor een beoordeling heeft u en hoe kunt u de beoordeling zoveel mogelijk standaardiseren en objectiveren? Afhankelijk van het doel van de toetsing kunt u een verantwoorde keuze maken voor een beoordelingssystematiek. Toetsexperts van Bureau ICE helpen u hier graag bij. U kunt contact opnemen met Hannelies Boelhouwer voor meer informatie: 0345 - 65 66 23 of hboelhouwer@bureau-ice.nl.

Een schriftelijke toets maken lukt me wel, maar hoe maak ik een valide en betrouwbare praktische toets?

Een schriftelijke toets maken is heel wat anders dan het maken van een praktische toets. Hoe maakt u een goede, passende opdracht? Hoe beoordeelt u? Hoe komt u tot een cijfer? Dit is allemaal anders. Met een training van Bureau ICE krijgt u ook deze vorm van toetsen onder de knie. Neem contact op met Hannelies Boelhouwer voor meer informatie: 0345 - 65 66 23 of hboelhouwer@bureau-ice.nl.

Hoe kunnen we toetsresultaten gebruiken om te bepalen naar welk niveau een leerling na de brugklas doorgaat en dit ook goed onderbouwen naar leerling en ouders?

Meten om te kunnen differentiëren dus. Dat is wat anders dan meten om te controleren of de stof van een hoofdstuk voldoende beheerst wordt. Het vraagt ook om andersoortige toetsen met andersoortige opdrachten. Onze toetsexperts laten u graag zien hoe u kunt meten om te differentiëren. Zodat u uw keuze vervolgens naar ouders toe goed kunt verantwoorden. U kunt contact opnemen met Hannelies Boelhouwer voor meer informatie: 0345 - 65 66 23 of hboelhouwer@bureau-ice.nl.

Hoe kan ik betrouwbaar meten wat het instroomniveau van de brugklassers is voor taal en rekenen?

Met de TOA, het leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, kunt u snel en efficiënt het startniveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van uw brugklassers. De TOA is een webbased toetssysteem met meer dan 500 toetsen. Voor alle vaardigheden op alle Referentieniveaus heeft u de keuze uit diverse toetsen. Een combinatietoets van twee niveaus past goed bij de intake van taal en rekenen. U kunt contact opnemen met Stephanie Drenth voor meer informatie, 0345 - 65 66 85.

Hoe kunnen we gedifferentieerd taal- en rekenvaardigheid toetsen binnen één klas of onderwijsniveau?

Met de TOA, het leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, kunt u snel en efficiënt het niveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van uw leerlingen. De TOA is een webbased toetssysteem met meer dan 500 toetsen. Voor alle vaardigheden op alle referentieniveaus heeft u de keuze uit diverse toetsen. Zo kunt u iedere leerling de toets voorleggen die past bij zijn of haar niveau. Voor meer informatie over de TOA kunt u contact opnemen met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Onze leerlingen scoren onder 1F. Hoe kunnen we hun niveau bepalen en diagnosticeren waar we mee aan de slag moeten?

Met de TOA, het leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, kunt u snel en efficiënt het niveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van uw leerlingen, ook van de zwakke leerlingen. De TOA is een webbased toetssysteem met meer dan 500 toetsen. De toetsen geven naast een niveau-uitslag ook een diagnose op subvaardigheden. Dit geeft houvast in waar een leerling behoefte aan heeft. Met de ontwikkelscores kunt u bij een vervolgtoetsing toch rendement vaststellen, ook al is een leerling niet een heel niveau vooruitgegaan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Stephanie Drenth: 0345 - 65 66 85.

Hoe kan ik meten wat het rendement is van ons rekenonderwijs en taalonderwijs en onze RT?

Met de TOA, het leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, kunt u snel en efficiënt het startniveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van uw leerlingen. De TOA is een webbased toetssysteem met meer dan 500 toetsen. Met de ontwikkelscores kunt u bij een vervolgtoetsing rendement vaststellen, ook al is een leerling niet een heel niveau vooruitgegaan. Meer weten? Neem dan contact op met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Hoe weet ik of leerlingen op de goede weg zijn naar het uitstroomniveau (2F, 3F, 4F)?

De ambities voor taal en rekenen liggen vast. De eindexamens komen eraan. Hoe kunt u nu vaststellen of uw leerlingen op de goede weg zijn of mogelijk al klaar zijn voor het examen? Met de voortgangstoetsen uit de TOA kunt u niet alleen het niveau van de leerlingen vaststellen voor taal en rekenen, maar krijgt u ook een diagnose, zodat u uw leerlingen op maat kunt klaarstomen voor het examen. Toetst u vaker, dan kunt u met behulp van de ontwikkelscores voortgang aantonen. Ook als de leerling geen niveaustap heeft kunnen maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Hoe weet ik of mijn leerlingen de rekentoets voor het voortgezet onderwijs voldoende gaan maken?

Met de TOA, het webbased leerlingvolgsysteem met toetsen voor onder andere rekenen, kunt u snel en efficiënt de rekenvaardigheid van uw leerlingen meten. De rekentoetsen sluiten inhoudelijk en qua niveau goed aan op het centrale examen en hebben een goede voorspellende waarde. Zo krijgen u en uw leerlingen met behulp van de oefentoetsen een goed beeld van hun kans op succes bij het examen én feedback over wat nog niet goed gaat. Zo kan tijdig nog extra geoefend worden op dat wat nog een probleem is. Meer weten? Neem dan contact op met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Hoe volg ik mijn leerlingen voor alle kernvakken in één systeem?

Met de TOA, het leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, kunt u snel en efficiënt het niveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van uw leerlingen, van start tot finish. Omdat de TOA een webbased toetssysteem is en eenvoudig te koppelen is aan Magister of N@school, heeft u met de TOA meteen een leerlingvolgsysteem voor de kernvakken. Meer informatie? Neem dan contact op met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Hoe kan ik de administratieve last rondom toetsen verlichten?

Met de TOA, het leerlingvolgssysteem met toetsen voor de kernvakken, kunt u snel en efficiënt het niveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van uw leerlingen, van start tot finish. De TOA is een webbased toetssysteem en het overgrote deel van de toetsen wordt automatisch nagekeken. De resultaten kunnen heel eenvoudig automatisch ingevoerd worden in administratiesystemen als Magister en N@Tschool. En u hoeft niet te wachten op uitslagen: de toetsuitslag is binnen zodra de leerling klaar is met de toets. Neem voor meer informatie contact op met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Hoe kan ik op onze iPadschool de papieren toetsen vervangen?

Met de TOA, het leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, kunt u doelgericht het niveau meten van de taal- en rekenvaardigheid van uw leerlingen. De TOA is een webbased toetssysteem dat ook draait op de iPad. Meer weten? Neem contact op met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

Hoe kan ik de doorstroom van onze leerlingen naar het mbo zo soepel mogelijk laten verlopen?

In het mbo wordt al langer gewerkt met de referentieniveaus. Het overdragen van toetsscores kan dan ook handig zijn. Maak hierover afspraken met het mbo in uw regio. Werkt u met de TOA, het webbased leerlingvolgsysteem met toetsen voor de kernvakken, dan is overdracht heel eenvoudig als ook het mbo hiermee werkt. In dat geval kunnen resultaten automatisch overgenomen worden door de mbo-instelling. Meer weten? Neem contact op met Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: