Training Hoe maak je een goede toets?

U wilt dat uw toets een eerlijk beeld geeft van een leerling, maar ook dat de toetsvragen eenduidig te interpreteren zijn voor de leerling en objectief na te kijken zijn door de docent. Kortom, u wilt een valide, betrouwbare en bruikbare toets. U leert meer over deze basisbegrippen van toetskwaliteit en de kwaliteitseisen aan open vragen en meerkeuzevragen.

Daarnaast gaat u aan de slag met het correctiemodel en de onderdelen die daarbij horen: antwoordmodel, scoringsvoorschrift, beoordelaarsinstructie, cesuur en cijferbepaling.
Tenslotte leert u meer over wat belangrijk is in de instructie voor de leerling. U beoordeelt uw zelf meegebrachte toetsvragen, correctiemodel en instructie voor de leerling op basis van een checklist, waardoor u de kwaliteit van uw eigen toets kunt verbeteren.

De training Hoe maak je een goede toets? is gevalideerd door Registerleraar.

Registerleraar Training Hoe maak je een goede toets

Pluspakket

Als u het rendement van deze training wilt verhogen, kunt u vooraf een aantal toetsen laten screenen door de experts van Bureau ICE. De bevindingen worden tijdens de training teruggekoppeld en meegenomen in het programma.

Duur van de training

2 dagdelen. Er is ook een beknopte versie beschikbaar van 1 dagdeel.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Beoordelingsmodel
  • Cesuur en cijferbepaling
  • Meerkeuzevragen en open vragen
  • Schriftelijke toets

Voorbereiding

Eigen toets meenemen naar de training.

Het maken van een valide, betrouwbare en bruikbare toets. De basisbegrippen van toetskwaliteit en de kwaliteitseisen aan toetsvragen.
 

U kent de kwaliteitseisen die gesteld worden aan toetsvragen en u kunt de kwaliteit van uw eigen toets verbeteren.

 
Docenten en vaksecties
 
Het best passende traject voor uw school is afhankelijk van uw wensen en behoeften. Neem daarom contact met ons op voor een kostenindicatie.