Training De toetsmatrijs als blauwdruk van je toets

Een toets moet een eerlijk beeld geven van een leerling en recht doen aan wat er geleerd is. Een toetsmatrijs is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat een toets een evenwichtige afspiegeling is van de leerstof. Het gebruik van een toetsmatrijs is een goede manier om de kwaliteit van toetsing te verbeteren.

Tijdens deze training staan de verschillende onderdelen in de toetsmatrijs centraal: onderwerpen en toetsdoelen, taxonomie, toetsvorm en cesuur. Door het maken van een toetsmatrijs bij uw zelf meegebrachte schriftelijke toets en praktische opdracht, brengt u het geleerde direct in de praktijk.

De ToetsfeedbackWijzer van Bureau ICE kan hierbij als hulpmiddel gebruikt worden, maar ook andere taxonomieën zoals OBIT. Na de training heeft u een concreet product in handen dat u ook kunt gebruiken voor andere toetsen.

De training De toetsmatrijs als blauwdruk van je toets is gevalideerd door Registerleraar

Registerleraar Training De toetsmatrijs als blauwdruk van je toets

Duur van de training

2 dagdelen. Er is ook een beknopte versie beschikbaar van 1 dagdeel.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Cesuur en cijferbepaling
  • Praktische toetsvormen
  • Schriftelijke toets
  • Taxonomie
  • Toetsvorm

Voorbereiding

Eigen schriftelijke toets en praktische opdracht meenemen naar de training.

De verschillende onderdelen in de toetsmatrijs staan centraal: onderwerpen en toetsdoelen, taxonomie, toetsvorm en cesuur.
 

U kent het doel en de onderdelen van een toetsmatrijs. U kunt een toetsmatrijs maken bij een eigen toets.

 
Docenten en vaksecties.
 
Het best passende traject voor uw school is afhankelijk van uw wensen en behoeften. Neem daarom contact met ons op voor een kostenindicatie.