Training De inzet van groeps-, peer- en
zelfbeoordeling

In veel gevallen beoordeelt de docent de leerling volgens een vastgesteld correctie- of beoordelingsmodel. Praktische toetsvormen kunnen vragen om andere manieren van beoordelen. Maar ook de visie op ontwikkeling van leerlingen kan leiden tot een andere keuze.

Praktische opdrachten vinden steeds meer in groepsverband plaats. Geeft u in dit geval een groepscijfer of individueel cijfer? En hoe komt u tot een individueel cijfer bij groepswerk? Peerbeoordeling kan hierbij een krachtig instrument zijn. Daarnaast zijn zelfbeoordeling en zelfreflectie beoordelingsinstrumenten waarbij recht wordt gedaan aan de individuele leerbehoefte van leerlingen. Wanneer en hoe zet u deze vormen van beoordelen in?

In deze training verkent u de mogelijkheden en leert u meer over de randvoorwaarden en de toepassing in de praktijk.

De training De inzet van groeps-, peer- en zelfbeoordeling is gevalideerd door Registerleraar.

Registerleraar Training De inzet van groeps-, peer- en zelfbeoordeling

Duur van de training

1 dagdeel.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Beoordelingsmodel
  • Cesuur en cijferbepaling
  • Feedback geven
  • Formatief toetsen
  • Instructie geven
  • Toetsresultaten

Voorbereiding

Eigen praktische opdracht meenemen naar de training.

Het inzetten van zelfbeoordeling en zelfreflectie, waarbij recht wordt gedaan aan de individuele leerbehoefte van leerlingen.
 

U kent de mogelijkheden van groeps-, peer- en zelfbeoordeling en kunt deze toepassen in verschillende situaties.

 
Docenten en vaksecties.
 
Het best passende traject voor uw school is afhankelijk van uw wensen en behoeften. Neem daarom contact met ons op voor een kostenindicatie.