Trainingen en studiedagen

Concreet aan de slag met toetskwaliteit

Registerleraar

jij! biedt diverse trainingen aan die ingezet kunnen worden als losse training of als onderdeel van een studiedag. Bij elke training sluiten wij zo goed mogelijk aan bij de situatie op jouw school. Wij werken altijd praktijkgericht, met materialen en kaders uit je eigen dagelijkse praktijk. Bij elke training is het mogelijk om vooraf en/of achteraf toetsproducten te laten screenen om de opbrengst van de training nog verder te vergroten en de koppeling met de dagelijkse praktijk te optimaliseren. Alle trainingen zijn gevalideerd door Registerleraar

Voorbeeldtrajecten en maatwerk

Je kunt kiezen voor een losse training of voor meerdere trainingen die elkaar opvolgen. Op deze manier worden de verschillende onderdelen van toetsing met elkaar in verband gebracht en kan er dieper worden ingegaan op bepaalde aspecten. Hieronder vind je een aantal voorbeeldtrajecten. Je kunt uiteraard ook je eigen traject samenstellen. Wij denken graag met je mee bij het samenstellen van het best passende traject voor jouw school.

Formatief toetsen

  • Het verhaal achter het cijfer
  • De toetsmatrijs als blauwdruk voor je toets
  • De zin en onzin van een taxonomie
  • Formatief evalueren in de dagelijkse onderwijspraktijk

Verdieping schriftelijke toets

  • De toetsmatrijs als blauwdruk voor je toets
  • Hoe maak je een goede toets?
  • Het verhaal achter het cijfer

Praktische toetsvormen

  • De toetsmatrijs als blauwdruk voor je toets
  • Praktische toetsvormen werkbaar maken
  • Het verhaal achter het cijfer

Gericht werken aan professionalisering

Wanneer jouw schoolorganisatie breed wil inzetten op professionalisering, biedt Bureau ICE de mogelijkheid om docenten op verschillende niveaus te certificeren. We maken hierbij onderscheid tussen certificering op basis-, professional-, opleider- en expertniveau. Op basis van deze niveaus kun je langetermijndoelstellingen formuleren voor de interne professionalisering van de docenten. Zij kunnen een opleiding volgen om intern de scholing rondom toetsing te gaan verzorgen. Op deze manier geef je gericht vorm en inhoud aan de lerende organisatie.