Trainingen en studiedagen

Concreet aan de slag met toetskwaliteit

Bureau ICE biedt diverse trainingen aan die ingezet kunnen worden als losse training of als onderdeel van een studiedag. Bij elke training sluiten wij zo goed mogelijk aan bij de situatie op uw school. Wij werken altijd praktijkgericht, met materialen en kaders uit uw eigen dagelijkse praktijk. Bij elke training is het mogelijk om vooraf en/of achteraf toetsproducten te laten screenen om de opbrengst van de training nog verder te vergroten en de koppeling met de dagelijkse praktijk te optimaliseren. Iedere training wordt afgesloten met een certificaat. Alle trainingen zijn gevalideerd door Registerleraar. Ons totaalaanbod staat aangegeven in onderstaand schema. Per training staat aangegeven welke onderwerpen aan de orde komen. Zo kunt u in één oogopslag zien welke training(en) voor uw school zinvol zijn.

 

Trainingsaanbod VO

 

Trajecten op maat

U kunt kiezen voor een losse training of voor meerdere trainingen die elkaar opvolgen. Op deze manier worden de verschillende onderdelen van toetsing met elkaar in verband gebracht en kan er dieper worden ingegaan op bepaalde onderdelen. Wij geven u een voorbeeld van mogelijke trajecten met betrekking tot formatief toetsen, schriftelijke toetsen en praktische opdrachten.

U kunt een van deze voorbeeldtrajecten kiezen, maar u kunt uiteraard ook uw eigen traject samenstellen. Wij denken graag met u mee om u te helpen het best passende traject voor uw school samen te stellen.

Voorbeeldtrajecten

Traject: Meten om te groeien

  • De zin en onzin van een taxonomie
  • Zinvol nabespreken van een toets

Traject: Verdieping schriftelijke toets

  • De toetsmatrijs als blauwdruk voor je toets
  • Hoe maak je een goede toets?
  • Zinvol nabespreken van een toets

Traject: Praktische toetsvormen

  • De toetsmatrijs als blauwdruk voor je toets
  • Praktische toetsvormen werkbaar maken
  • De inzet van groeps-, peer- en zelfbeoordeling

De trainers van Bureau ICE brengen hun expertise uitstekend over, omdat ze met hun voeten stevig in de onderwijspraktijk staan.

Gericht werken aan professionalisering

Wanneer uw schoolorganisatie breed wil inzetten op professionalisering, biedt Bureau ICE de mogelijkheid om docenten op verschillende niveaus te certificeren. We maken hierbij onderscheid tussen certificering op basis-, professional-, opleider- en expertniveau. Op basis van deze niveaus kunt u langetermijndoelstellingen formuleren voor de interne professionalisering van uw docenten. Zij kunnen een opleiding volgen om intern de scholing rondom toetsing te gaan verzorgen. Op deze manier geeft u gericht vorm en inhoud aan de lerende organisatie.

 

Training

De zin en onzin van een taxonomie

Binnen het onderwijsveld worden verschillende taxonomieën gebruikt om een ordening aan te brengen in bijvoorbeeld leereenheden of toetsvragen. Maar wat zijn de voors en tegens van het gebruik van een taxonomie en voor welke doelen kun je een taxonomie inzetten?


Training

De toetsmatrijs als blauwdruk van je toets

Een toets moet een eerlijk beeld geven van een leerling en recht doen aan wat er geleerd is. Een toetsmatrijs is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat een toets een evenwichtige afspiegeling is van de leerstof. Het gebruik van een toetsmatrijs is een goede manier om de kwaliteit van toetsing te verbeteren.

Training

Hoe maak je een goede toets?

U wilt dat uw toets een eerlijk beeld geeft van een leerling, maar ook dat de toetsvragen eenduidig te interpreteren zijn voor de leerling en objectief na te kijken zijn door de docent. U leert meer over deze basisbegrippen van toetskwaliteit en de kwaliteitseisen aan open vragen en meerkeuzevragen.

Training

Praktische toetsvormen werkbaar maken

Het maken van goede praktijkopdrachten vraagt een andere expertise. Tijdens de training komen de kenmerken van verschillende praktische toetsvormen (verslag, werkstuk, presentatie, praktijkopdracht, practicum, portfolio) aan bod waarbij wordt ingegaan op de validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

Training

Zinvol nabespreken van je toets

Het nabespreken van een toets wordt maar weinig gedaan. De reden is vaak dat het tijdrovend is en weinig effect heeft op inzet en leeractiviteiten van leerlingen. In deze training leert u aan de hand van casussen hoe u met behulp van de toetsmatrijs toetsresultaten kunt analyseren op groeps- en leerlingniveau.


Training

De inzet van groeps-, peer- en zelfbeoordeling

In veel gevallen beoordeelt de docent de leerling volgens een vastgesteld correctie- of beoordelingsmodel. Praktische toetsvormen kunnen vragen om andere manieren van beoordelen. Maar ook de visie op ontwikkeling van leerlingen kan leiden tot een andere keuze. Peerbeoordeling kan hierbij een krachtig instrument zijn.