Visie en werkwijze

Bevlogen, concreet, op maat


Onze manier van adviseren

Bij Bureau ICE geloven wij dat het toetsbeleid in dienst moet staan van het leerproces van de leerling. De leerling moet zich kunnen ontwikkelen en toetsing en toetsbeleid zijn daaraan ondersteunend. Onze bevlogenheid rond dit thema ziet u in onze adviestrajecten terug. Inhoudelijke deskundigheid, het spiegelen van het nut en het doel van toetsing, een eerlijke manier van communiceren en gezamenlijk komen tot een eindproduct zijn voor ons vanzelfsprekend. Daarbij vragen wij van de opdrachtgever betrokkenheid en openheid.

Onze manier van trainen

Wij zijn pas tevreden als de deelnemers na een training met inhoudelijke bagage, een goed gevoel en in de meeste gevallen met een concreet product naar huis gaan. In onze optiek bepalen de trainer, het programma en de deelnemers de effectiviteit van een training. We zorgen dan ook voor een optimale voorbereiding op onze trainingen, zodat we het programma kunnen toespitsen op uw dagelijkse praktijk en persoonlijke wensen en verwachtingen. Als deelnemer neemt u eigen materiaal mee, zodat u zo veel mogelijk direct zelf aan de slag kunt gaan met uw eigen toets of toetsbeleid in een enthousiaste en prettige sfeer. Onze deskundige trainers hebben allemaal ervaring in het onderwijs en worden gemiddeld met een ruime 8 beoordeeld.

Geen toetsen om het toetsen, maar in dienst van het leerproces.

Onze visie op toetsing

Waarom zou een schoolorganisatie zich druk maken om toetsing? Vaak klinken de Onderwijsinspectie, schoolresultaten en verantwoording aan ouders als belangrijke redenen voor een goed toetsbeleid. Bij Bureau ICE geloven we dat deze redenen legitiem zijn, maar vinden we ook dat we niet moeten vergeten waarvoor we het allemaal doen. Uiteindelijk toetsen we om een leerling verder te helpen in zijn of haar leerproces. Toetsen, toetsresultaten en de manier waarop scholen met toetsing omgaan leveren een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen, als dit op een goede en doordachte manier gebeurt. Dat maakt toetsing tot een zeer waardevol en uitdagend terrein om schoolbreed en op docentniveau mee aan de slag te gaan.

Een levend toetsbeleid is een must.

Van beleid naar toetskwaliteit en andersom

Kwaliteit van toetsing zit niet alleen in het gebruik van kwalitatief goede toetsen, maar ook in een duidelijke visie op toetsing die schoolbreed gedragen wordt. Een goed toetsbeleid leidt tot goede toetsen, maar het maken van een goede toets vereist ook dat over de grote lijnen wordt nagedacht. Kaders die houvast bieden aan vaksecties en docenten zorgen voor een eenduidige ontwikkeling en doorvertaling van PTA’s/PTO’s naar doorlopende leerlijnen. Ook over vaksecties heen biedt een gedegen toetsbeleid een basis voor discussies over overgaan of blijven zitten, determinatie en opbrengstgericht werken. Een gedegen toetsbeleid borgt dat de betrokkenen dezelfde taal spreken en er concreet kan worden nagedacht over de doelen en visie van de school op toetsen. Zowel de toetsen in de dagelijkse schoolpraktijk als de manier waarop deze binnen de school worden ingebed, hebben direct effect op de schoolresultaten en de ontwikkeling van de leerling. Een schoolbrede aanpak op beide thema’s is noodzakelijk om een kwaliteitsslag te maken op het gebied van toetsing en om concreet aan de slag te gaan met toetskwaliteit en de borging hiervan binnen de organisatie. Door docenten en de schoolleiding samen te laten werken in dit proces, wordt de toetsvisie breed gedragen. Niet alleen een visie op papier, maar vooral een levende visie die direct vertaald wordt naar de dagelijkse praktijk van de school.

Beleid naar toetskwaliteit