reken- en taalbeleid

Meer dan toetsing alleen ... wat doen we nog meer?

Wij hebben niet alleen expertise op het gebied van toetsing. Onze trainers kunnen u helpen bij de thema’s rekenen en taal. Deze onderwerpen staan wel altijd in de context van toetsing en beoordeling. Om ook deze thema’s aan te laten sluiten op de specifieke vragen die u heeft, bieden we ook maatwerktrajecten aan. Als u wensen heeft die niet in ons aanbod voorkomen, neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Rekenen

Bureau ICE ondersteunt bij het evalueren en formuleren van rekenbeleid. Dit kan op basis van een concrete aanleiding, maar ook wanneer u behoefte heeft om eens te spiegelen met een externe deskundige. Wij starten dergelijke trajecten altijd met een intakegesprek waarin we de vraag definiëren en de aanpak bespreken. Daarnaast geven wij praktische trainingen op het gebied van rekenen. In overleg kunnen we bepalen wat een geschikt aanbod is dat past bij uw vraag. Onze praktische trainingen kunnen er bijvoorbeeld zo uitzien:

1. Hoe maak ik een goede rekentoets?
Tijdens deze training staat de ontwikkeling van goede rekenopgaven centraal. U leert meer over de invloed van context en taligheid op de inhoud van een rekentoets. Aan de hand van een zesdelig stappenplan gaat u aan de slag met de ontwikkeling van kwalitatief goede rekenopgaven.

2. Differentiëren op basis van toetsresultaten
In deze training maakt u kennis met verschillende vormen van differentiatie. Aan de hand van (TOA-) toetsresultaten stelt u instructiegroepen samen. U maakt kennis met verschillende lesopbouwen voor differentiëren in de rekenles en met het groepsplan als een handig hulpmiddel om uw aanpak per instructiegroep te bepalen.

Taal

Bureau ICE adviseert en ondersteunt uw organisatie op het gebied van taalbeleid en -ontwikkeling. Dit kan op basis van een concrete aanleiding, maar ook wanneer u behoefte heeft om eens te spiegelen met een externe deskundige. Wij starten dergelijke trajecten altijd met een intakegesprek waarin we de vraag definiëren en de aanpak bespreken. Daarnaast hebben wij deskundigheid in huis over het monitoren van taalontwikkeling door bijvoorbeeld het taalportfolio en de TOA. In gezamenlijk overleg kijken we naar passende vormen en maken we een plan voor implementatie.

Naast ondersteuning op beleids- of organisatieniveau bieden wij praktische trainingen aan. Een training rond taalontwikkeling kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

Differentiëren op basis van toetsresultaten in de taalles

Wilt u samen met uw leerling zijn of haar taalontwikkeling nauwkeurig monitoren en sturen? Tijdens deze methodeonafhankelijke training staat centraal hoe u (TOA-) taaltoetsen kunt inzetten om samen met uw leerling te werken aan de groei van taalvaardigheid op weg naar de referentieniveaus 1F, 2F en/of 3F. U maakt kennis met de verschillende lesopbouwen voor differentiëren in de taalles en met het groepsplan als een handig hulpmiddel om uw aanpak per instructiegroep te bepalen.