Rekenen

Hoe rekenvaardig zijn je leerlingen in het voortgezet onderwijs? Met het brede aanbod van rekentoetsen in toetsplatform jij! van Bureau ICE, kun je een betrouwbare en valide uitspraak doen over het rekenniveau van je leerlingen. Hierbij krijg je ook inzicht in het rekenniveau per domein. De rekentoetsen zijn bovendien afgestemd op het Centraal Ontwikkeld Examen (COE).

Niveautoetsen, combinatietoetsen en domeintoetsen

De rekentoetsen in toetsplatform jij! meten de referentieniveaus 1F, 2F en 3F uit het Referentiekader rekenen en dekken de bijbehorende domeinen Getallen, Meten en Meetkunde, Verbanden en Verhoudingen. In het toetsplatform vind je drie typen rekentoetsen: niveautoetsen, combinatietoetsen en domeintoetsen. De niveautoetsen meten of de leerling een specifiek referentieniveau beheerst. De combinatietoetsen bestaan uit twee of drie niveaus (bijvoorbeeld 1F-2F) en kun je met name goed gebruiken voor de intake van leerlingen. De domeintoetsen zijn geschikt voor diagnostische doeleinden en geven de leerling of een hele klas inzicht in de rekenvaardigheid per domein. Daar kun je vervolgens gericht mee aan de slag in uw lessen.

Automatische beoordeling

Iedere rekentoets wordt digitaal afgenomen en automatisch door de TOA beoordeeld. De TOA is direct te koppelen aan Magister en SOM, zodat de resultaten daar automatisch in worden opgenomen. De resultaten van de leerlingen die je toetst worden ook online bewaard en zijn gemakkelijk op te vragen, uit te printen en op te slaan.

Rekenportfolio

Sinds de invoering van het centraal examen rekenen in het voortgezet onderwijs is de rekenvaardigheid van leerlingen een veelbesproken onderwerp. Wil je leerlingen niet overladen met toetsen, maar wel zicht houden op het niveau en de ontwikkeling van hun rekenvaardigheid? Dan is het rekenportfolio een efficiënt en effectief middel.

Inzicht in de groei van rekenvaardigheid

Het rekenportfolio is een leerstofonafhankelijk volgsysteem voor de referentieniveaus 1F en 2F en is opgebouwd op basis van de vier rekendomeinen Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden. Het rekenportfolio is bedoeld om rekendocenten en leerlingen inzicht te geven in de groei van de rekenvaardigheid op weg naar een volgend niveau. Op basis van de verzamelde bewijzen in het rekenportfolio kun je bepalen wanneer een leerling klaar is voor een methodeonafhankelijke voortgangstoets uit het jij! toetsplatform. Zo kun je het ontwikkelproces goed monitoren, zien leerlingen waaraan ze moeten werken en voorkom je frustratie bij leerlingen door overmatig toetsen.