Nederlands

In toetsplatform jij! vind je een uitgebreid aanbod aan toetsen waarmee je de taalvaardigheid Nederlands van je leerlingen kunt meten. Voor elke deelvaardigheid – lezen, (kijken-)luisteren, taalverzorging, schrijven, spreken en gesprekken voeren, woordenschat en schrijfinzicht – zijn er verschillende toetsen op verschillende niveaus. Al deze toetsen zijn gekoppeld aan het Referentiekader taal ofwel het Europees Referentiekader (ERK/CEF). Het toetsplatform jij! bevat dus ook toetsen die uitermate geschikt zijn voor je EOA-leerlingen.

Aanbod TOA-toetsen Nederlands

Taalportfolio

Je wilt meer inzicht in de Nederlandse taalontwikkeling van je leerlingen, maar je merkt tegelijkertijd dat leerlingen gefrustreerd raken van de vele toetsmomenten. Er is een handige manier om de ontwikkeling van leerlingen te monitoren zónder een teveel aan toetsing: het taalportfolio. In het taalportfolio van Bureau ICE verzamelt de leerling zelf bewijzen van zijn Nederlandse taalvaardigheden. Deze bewijzen geven op elk moment inzicht in het ontwikkelingsverloop en het bereikte niveau van de leerling.

Portfolio en toetsing

Wanneer er voldoende documenten in het portfolio zitten die laten zien dat een leerling een taalniveau beheerst, is hij wellicht toe aan een volgend niveau. Op dat moment kun je een methodeonafhankelijke toets uit toetsplatform jij! inzetten. Zo kun je een objectieve uitspraak doen over de taalvaardigheid van de leerling. Een efficiënte combinatie van een portfolio en toetsing dus.

Gestandaardiseerde meetlat

Niet alleen jij kunt in de gaten houden of je leerling de gewenste groei maakt in de Nederlandse taalvaardigheid, ook je leerlingen weten precies wat hun sterke punten en wat aandachtspunten zijn. Doordat je werkt met een gestandaardiseerde meetlat kun je de resultaten van de leerlingen goed onderling vergelijken. Bovendien wordt de overdracht van leerlingen naar een andere klas makkelijker, doordat je per deelvaardigheid weet waar ze staan.

Taalportfolio EOA

Ook als je binnen het EOA-onderwijs werkzaam bent kun je gebruikmaken van een taalportfolio. In dit taalportfolio ISK kunt u kijken wat je leerlingen al kunnen in de Nederlandse taal. Dit portfolio maakt gebruik van het Europees Referentiekader (ERK/CEF), welke herkend wordt bij de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Je kunt hier het bestelformulier vinden voor het taalportfolio ISK.