Leerlijntoetsen Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde


In het voortgezet onderwijs moet het rendement omhoog en de leeropbrengsten moeten zichtbaar worden gemaakt. Om dit goed te kunnen doen is de doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw essentieel.

Met een goed inzicht in wat uw leerling per vak weet, doet en snapt aan het einde van de onderbouw, kun je een goede diagnose stellen. Om je hierbij te ondersteunen, heeft Bureau ICE in de TOA methodeonafhankelijke toetsen ontwikkeld voor de vakken biologie, economie, natuurkunde en wiskunde. Met een uitgebreide rapportage voor jou en een certificaat voor je leerling.

Voordelen van de Leerlijntoetsen

  • een diagnostische, methodeonafhankelijke toets die inzicht geeft in waar je leerling staat ten opzichte van de SLO-tussendoelen;
  • geeft uitslag op leerlijn én op cognitief niveau (weten-doen-snappen), zodat de docent per vak een gericht advies kan geven aan de leerling;
  • de leerling krijgt een certificaat, dat kan dienen als afsluiting van het vak in de onderbouw
  • bevat een koppeling met Magister en SOMtoday.

Wat is de Leerlijntoets?

Methodeonafhankelijke toets

De leerlijntoetsen biologie, economie, natuurkunde en wiskunde voor vmbo-gt en havo zijn methodeonafhankelijk. Ze bieden een objectieve meting om te zien waar je leerling staat op weg naar het examen, gebaseerd op de tussendoelen van het SLO. Deze tussendoelen zijn opgesteld voor alle vakken van het voortgezet onderwijs en beschrijven de vakkennis en vaardigheden die een leerling moet beheersen aan het eind van de onderbouw. De tussendoelen zijn ingedeeld in leerlijnen, zoals je in onderstaand voorbeeld kunt zien.

 

De leerlijntoetsen zijn aantrekkelijk om te maken door de verschillende vraagtypes. Zo wordt er niet alleen afgewisseld met open en meerkeuzevragen, maar ook met dropdown-, match-, sleep-, markeer- en hotspotvragen. Er zijn meerdere toetsen waarin in 20-45 minuten één tot drie leerlijnen van de tussendoelen worden getoetst. Deze toetsen worden geheel automatisch beoordeeld. De rapportages van de uitslag maken voor de docent inzichtelijk waar een leerling, klas of leerjaar staat ten opzichte van de leerlijnen. Ook geven ze een uitslag op de cognitieve niveaus weten, doen en snappen. Zo weet je welke leerlijnen of cognitieve niveaus (nog) meer aandacht nodig hebben. Voor de leerlijntoetsen wiskunde voor de havo wordt bovendien een uitslag gegeven op het type wiskunde: A, A/B of B.

Meet de drie cognitieve niveaus: weten, doen en snappen

De leerlijntoetsen bevatten opgaven op drie cognitieve niveaus, namelijk weten, doen en snappen:
  • Op het niveau weten meet de toetsopgave of de leerling het geleerde kan reproduceren, bijvoorbeeld ‘Wat betekent x?’.
  • Op het niveau doen meet de toetsopgave of de leerling het geleerde kan toepassen met een geautomatiseerde strategie, bijvoorbeeld ‘Geef een voorbeeld van y’.
  • Op het niveau snappen meet de toetsopgave of de leerling inzicht heeft in het geleerde door bestaande strategieën te combineren of gebruik te maken van een eigen strategie, bijvoorbeeld ‘Onderbouw waarom z’.
De drie cognitieve niveaus, ‘weten’, ‘doen’ en ‘snappen’ staan verder uitgewerkt in de ToetsfeedbackWijzer en de LeerlingWijzer.