Downloads voor het voortgezet onderwijs

Op deze website leest u al veel informatie over toetsproducten en de ontwikkeling van (goede) toetsproducten voor het voortgezet onderwijs. Hieronder vindt u downloads die beschikbaar zijn voor u als voortgezet onderwijs, vanuit Bureau ICE.Downloadoverzicht

 Brochure TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs

Met de referentieniveaus voor taal en rekenen werken we in het onderwijs eindelijk met eenduidige normen en onafhankelijke doelen. De toetsen in de TOA beoordelen leerlingen daarom vanzelfsprekend aan de hand van deze referentieniveaus. Lees meer over de TOA voor het voortgezet onderwijs in deze brochure.

 

De Cijferwijzerapp

Toetsen nakijken en cijfers berekenen vraagt om tijd en aandacht. Het berekenen van de cesuur kan daarbij best lastig zijn. Stel, er zijn 23 punten te behalen op een toets. Bij 15 punten krijgt een leerling een 5,5. Welk cijfer heeft een leerling dan als hij 20 punten heeft gescoord? Met de app ICE Cijferwijzer is het niet nodig om zelf ingewikkelde berekeningen te doen; de app rekent het namelijk al voor u uit.

 

 Brochure TOA Profielkeuzetoets vmbo en havo

In de brochure TOA Profielkeuzetoets vmbo en havo, leest u meer over deze profielkeuzetoets die door Bureau ICE is ontwikkeld. De TOA Profielkeuzetoetsen zijn ontwikkeld voor de vakken biologie, economie, natuurkunde en wiskunde.

 

 Brochure: Training, advies & studiedagen in het voortgezet onderwijs

Bureau ICE staat scholen bij op zowel het niveau van de schoolleiding als de individuele docent. Door een audit krijgt u een goed beeld waar uw school staat op het gebied van toetsen en toetsbeleid. Onze adviestrajecten kunnen u helpen om bepaalde thema's verder te ontwikkelen. Voor docenten en vaksecties bieden we diverse (e-)trainingen aan om de kennis van toetsen en beoordelen te verhogen.

 
 
 

 Artikel uit Toets! magazine: Wanneer geef ik een 5,5?

Wie heeft een voldoende en wie heeft een onvoldoende? Hoe bepaalt u dit bij de toetsen die u ontwikkelt? Er is niet één manier, er is niet één cesuur die altijd past. Bij elke toets moet daar opnieuw over worden nagedacht. In dit artikel nemen Tjeerd Haitjema en Yvonne van der Hoop u stap voor stap mee in het proces van cesuurbepaling. In het extra gedeelte vindt u rekenvoorbeelden.

 

 FeedbackWijzers

Hier vindt u een overzicht van alle instructies, voorbeelden en invulformulieren van de verschillende FeedbackWijzers, Toetsmatrijzen, BeoordelingsWijzers en LeerlingWijzers. Dit zijn handige hulpmiddelen om goede toetsen te construeren en ook de feedback op een effectieve manier in te zetten.