Casussen uit het voortgezet onderwijs

Bureau ICE werkt voor verschillende klanten in het voortgezet onderwijs, het mbo, het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Veel klanten toetsen met de TOA, ons online toetssysteem met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. U leest hier de casussen van een paar van onze klanten uit het voortgezet onderwijs.

Het Udens College is een middelbare school in Noord-Brabant met ongeveer 2400 leerlingen. Het Udens College koos voor de TOA als leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen.

Willie de Wit van het Udens College

 

“ALS WE ERGENS TEGENAAN LOPEN, 
    WORDEN WE DIRECT GEHOLPEN.”

 

Waarnaar was het Udens College op zoek? 

Willie de Wit, wiskundedocent en rekencoördinator aan het Udens College: “Wij waren op zoek naar een manier om een grote groep leerlingen te volgen in hun ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen. We wilden een systeem waarbij je de resultaten per groep kan zien, maar ook per leerling. Dit laatste omdat we zodra een leerling aan de brugklas begint, het instapniveau willen weten. Want pas dan kunnen we kijken wat verschillende leerlingen qua onderwijs nodig hebben, en kunnen we meten of onze acties het beoogde effect hebben. Daarnaast wilden we een leerlingvolgsysteem dat ons informatie geeft voor de beleidsplannen voor taal en rekenen.”

Waarom heeft het Udens College voor de TOA gekozen?

“Vijf jaar geleden zijn we echt gaan inzetten op taal en rekenen. Dan is het belangrijk om eerst te weten wat de stand van zaken is, zodat je het rendement kunt meten. En het liefst in een leerlingvolgsysteem waarin gegevens eenvoudig met elkaar gecombineerd kunnen worden voor analyses. We wilden een oplossing voor jaren, zodat we ook gegevens over de jaren heen met elkaar kunnen vergelijken. De enige die aan onze wensen voldeed was de TOA van Bureau ICE.

Wanneer de laatste leerling de klas uitloopt bij de toets, zijn we al bezig om de data om te zetten in rapportages voor de directie, docenten en secties. Zeker aan het eind van het jaar, moet dit vaak nog in de allerlaatste week. Er is dan geen ruimte voor uitstel. De TOA levert meteen alle gegevens die we nodig hebben en we kunnen het jaar dan ook steeds afsluiten met een volledig rapport. En we zijn al klaar voor het begin van het jaar, omdat we de data van het eind meteen gebruiken voor de start aan het begin van het nieuwe jaar.”

Hoe zetten jullie de TOA-toetsen in?

“Wij toetsen de leerlingen meteen als ze na de basisschool bij ons binnenkomen. Leerlingen die het instapniveau voor Taal niet halen krijgen een kortlopende training voor de vaardigheden. Ook per klas wordt voor Taal bekeken aan welke onderdelen de docent gedurende zes weken klassikaal extra aandacht gaat besteden. Dus de onderste groep die lager scoort dan 1F krijgt extra training, de leerlingen die 1F halen extra aandacht tijdens de les en de leerlingen die het niveau makkelijk aankunnen gaan verder op hun eigen niveau.

De resultaten van de intaketoets rekenen gaan rechtstreeks naar de rekendocenten, zodat zij daar tijdens de rekenles direct op kunnen inspelen.

Aan het einde van schooljaar 1, 2 en 3 worden de leerlingen wederom getest. Deze gegevens worden gebruikt voor bijsturing van de lessen en de individuele leerling.”

Hoe heb je de ondersteuning van Bureau ICE ervaren?

“In het kort: geweldig! Als we ergens tegenaan lopen, of als we een vraag hebben, worden we direct geholpen. Er kwam zelfs een dataexpert aan te pas toen we vragen hadden over de resultaten.”

Meer casussen

De Rede is een middelbare school in Terneuzen voor vmbo, havo en vwo. Ook is .. Lees verder

Het Tabor College in Hoorn is twee jaar geleden gestart met een serieuze aa.. Lees verder

Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) wilde het te grote verschil tussen de gem.. Lees verder