Casussen uit het voortgezet onderwijs

Bureau ICE werkt voor verschillende klanten in het voortgezet onderwijs, het mbo, het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Veel klanten toetsen met de TOA, ons online toetssysteem met toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. U leest hier de casussen van een paar van onze klanten uit het voortgezet onderwijs.

Het Tabor College in Hoorn is twee jaar geleden gestart met een serieuze aanpak van het taal- en rekenonderwijs. Daarvoor waren ze op zoek naar een toets- en leerlingvolgsysteem. Na uitgebreid afwegen heeft de school voor de TOA gekozen.


"Pas als je weet hoe leerlingen ervoor staan met taal en rekenen,

 

 

weet je hoe groot de uitdaging is."

 

Het Tabor College bestaat uit drie locaties, waar vrijwel alle vormen van voortgezet onderwijs worden aangeboden: vmbo, mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig havo en vwo. De school realiseert zich goed wat de consequenties zijn van het veranderende eindexamen en de invoering van de rekentoets. Leerlingen moeten aan het einde van hun schooltijd kunnen laten zien dat ze een bepaald taal- en rekenniveau beheersen: 2F, 3F of 4F. De school is daarom twee jaar geleden op zoek gegaan naar een onafhankelijk toetsinstrument dat deze twee vaardigheden goed in beeld brengt.

Kiezen van een leerlingvolgsysteem

Lex Veldhuizen is rector van de locatie Oscar Romero en lid van de kerndirectie. “Het eerste wat je te doen staat is zicht krijgen op de vaardigheden van de leerlingen; hoe staan ze ervoor? Pas dan weet je hoe groot de uitdaging is. (…) We hadden een digitaal toetsinstrument nodig, met verschillende toetsen op de verschillende benodigde niveaus, verschillende toetsversies op hetzelfde niveau, onmiddellijke beschikbaarheid van scores, goede overzichten per leerling, per klas en met inzicht in groei. En we hadden ook praktische vragen over de snelheid waarmee we over het materiaal konden beschikken, technische vragen, vragen omtrent de privacy. We hebben een aantal organisaties hun materiaal laten presenteren. Daarbij hebben we gelet op hoe volledig de materialen al waren, de kosten en de bespreekbaarheid van maatwerk. En we wilden toetsmateriaal dat echt gemaakt is op basis van de referentieniveaus en geen bestaand materiaal waarop referentieniveaus ‘geplakt’ zijn. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het digitale toets- en leerlingvolgsysteem TOA van Bureau ICE. Wij vonden dat de ontwikkelaars zeer goed hadden nagedacht over het materiaal en over de behoeften van scholen, en er is veel voorbeeldmateriaal.”

Invoering van de TOA

Ellen Klinkenberg is projectleider bij de invoering. “In februari 2012 hebben wij de toetsen in huis gekregen en nog voor de zomervakantie konden de eerste leerlingen toetsen maken. Tja, hoe krijg je zo’n systeem onder de knie? Wij zijn begonnen om eerst met een klein team, taalcoördinator en rekencoördinator, het programma goed te verkennen. Gewoon als leerling aan de slag gaan, delen van toetsen maken, instructies bekijken, enzovoort. Je weet dan al vrij snel waarover je praat. Verder moet je goed nadenken over de verschillende rollen. Wie beslist welke toetsen worden afgenomen, wie regelt dat, bij wie ligt de beheerfunctie? Als je die afspraken goed hebt gemaakt, is het zaak dat iedereen daarin vaardig wordt. Hoe vaker je dat doet, hoe vaardiger je erin wordt. Wij hebben daarom besloten om één iemand verantwoordelijk te maken voor dit onderdeel bij taal en één iemand bij rekenen.” 

Deze casus is een samenvatting van een uitgebreid artikel in Toets!. U kunt het volledige artikel over de aanpak van het taal- en rekenonderwijs van het Tabor College downloaden.

Meer casussen

De Rede is een middelbare school in Terneuzen voor vmbo, havo en vwo. Ook is .. Lees verder

Het Udens College is een middelbare school in Noord-Brabant met ongeveer 2400.. Lees verder

Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) wilde het te grote verschil tussen de gem.. Lees verder