INFORMATIE OVER DE IEP EINDTOETS engels VOOR OUDERS

De IEP Eindtoets Engels meet het niveau Engels van leerlingen in groep 8 en geeft uitslag op de onderdelen:
  • woordenschat
  • lezen
  • luisteren
De toets wordt op de computer gemaakt en is gedeeltelijk adaptief. Dit betekent dat de toets zo is ontwikkeld dat uw kind de toets op zijn of haar eigen niveau maakt. Na het beantwoorden van een eerste selectie vragen, selecteert het systeem aan de hand van de score op onderdeel 1 automatisch het best passende onderdeel 2. Zo krijgt uw kind een goede kans om te laten zien wat hij of zij kan.

 

Wat meet de IEP Eindtoets Engels?

De toets meet de zogenoemde ERK-niveaus (Europees Referentiekader). Dit zijn internationaal vastgestelde niveaus waarmee we een uitspraak kunnen doen over verschillende onderdelen van taalvaardigheid. De ERK-niveaus lopen van een basisniveau A1 tot een (ver)gevorderd niveau C2. De IEP Eindtoets Engels doet een uitspraak over de eerste drie niveaus:  A1, A2, en B1.

 

ERK-niveaus

Hoe ziet de rapportage eruit?

Direct na de afname is de rapportage voor de leerkracht beschikbaar.

Rapportage IEP Engels

Lees hier de informatiebrief over de IEP Eindtoets Engels.
Lees hier de begeleidende brief bij de rapportage van de IEP Eindtoets Engels.