Informatie over de iep eindtoets Voor ouders

Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken. Scholen kiezen zelf welke eindtoets ze afnemen, Bureau ICE maakt de IEP Eindtoets. De kwaliteit van de IEP Eindtoets is op onderwijsinhoudelijk, organisatorisch en ook op psychometrisch vlak beoordeeld door de COTAN en de Expertgroep Toetsen PO. De minister van OCW heeft de IEP Eindtoets toegelaten als eindtoets voor de basisschool. De IEP Eindtoets geeft een advies voor het voortgezet onderwijs, dit is een second opinion naast het leerkrachtadvies dat de leerling al gekregen heeft.

"De IEP Eindtoets voelt helemaal niet als toets"

Wij geloven dat ieder kind van nature graag leert en graag laat zien wie hij is en wat hij kan. Kinderen zijn iedere dag bezig om zich te ontwikkelen en ieder kind volgt daarin zijn eigen pad en tempo. De IEP Eindtoets is zo ontwikkeld dat we volledig aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. We gebruiken een context die past bij een 11- of 12-jarige, bijv. skeeleren, blogs, schoolkamp, enz.. Op deze manier zijn de situaties herkenbaar en vertrouwd. Doordat de toets oploopt van makkelijk naar moeilijk, ervaart iedere leerling een succesgevoel wat vertrouwen geeft om lekker verder te werken. Ook kenmerken als een overzichtelijk toetsboekje waarin uw kind werkt en enkel functionele afbeeldingen zodat ze niet afgeleid worden, zorgen voor een zo prettig mogelijke toetservaring. Wij krijgen zelfs terug dat de toets helemaal niet als toets voelt!

Wat meet IEP?

De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst én een advies voor een schoolniveau.

De IEP Eindtoets:

  • meet lezen, taalverzorging en rekenen;
  • geeft kinderen die meer kunnen dan de verplichte niveaus kans dit te laten zien;
  • sluit écht aan bij het Referentiekader taal en rekenen, zoals opgesteld door het Ministerie van OCW.

Informatiebrief en -folder voor ouders

Als voorbereiding op de eindtoets, kunt u hier de informatiebrief en folder voor ouders downloaden. Klik op onderstaande afbeeldingen om ze te downloaden.

 

    OuderbriefVoorkant informatiefolder over de IEP Eindtoets voor ouders

Toetsboekje

De opgaven van de toets staan in fris vormgegeven toetsboekjes. Uw kind mag in de boekjes schrijven, wat de toets erg overzichtelijk maakt.

Wanneer wordt de IEP Eindtoets afgenomen?

De IEP Eindtoets vindt plaats op 16 en 17 april 2019, elk op een ochtend van maximaal 2 uur. Voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan eventueel in overleg meer tijd uitgetrokken worden. Op beide dagdelen werkt uw kind aan taal- en rekenopgaven.

Als uw kind ziek is of door omstandigheden niet aanwezig is, kan de IEP Eindtoets op een later moment gemaakt worden. Het inhaalmoment van de IEP Eindtoets kan door de school zelf gepland worden op een ander tijdstip, mits dit binnen de officiële afnamedata valt (15 april - 15 mei). Overleg met uw school als er sprake is van deze situatie.

Hoe leest u de rapportages?

Uitslagen

De basisschool van uw kind ontvangt de rapportages. De resultaten van de IEP Eindtoets zijn vier weken na de afname beschikbaar. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de basisschool. De voorbeeldrapportage en leeswijzer vindt u hier:

 

De IEP Eindtoets in de praktijk

Basisschool Maria Regina in Steenbergen koos, naar volle tevredenheid van zowel leerkrachten als leerlingen, voor de IEP Eindtoets. In het filmpje ziet u waarom.