voorbeeldopgaven iep eindtoets engels

De IEP Eindtoets Engels is een digitale, adaptieve toets die de leerlingen test op de drie deelvaardigheden woordenschat, begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Op deze pagina staan enkele voorbeeldopgaven die aangeven welke vraagtypen de leerlingen kunnen verwachten.

Woordenschat

Bij woordenschat kunnen leerlingen vijf vraagtypen tegenkomen.
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

1. Synoniem
Eén woord in de zin is dikgedrukt. Ga op zoek naar het woord dat hetzelfde betekent als het dikgedrukte woord.

Bekijk de voorbeeldopgave. 

2. Mix en match
Bij deze vraag moet je paren maken. Elk woord aan de linkerkant hoort bij één van de woorden aan de rechterkant.

Bekijk de voorbeeldopgave.

3. Plaatjes bij woord
Zoek het juiste plaatje bij het woord.

Bekijk de voorbeeldopgave.

4. Woorden bij plaatje
Kijk naar het plaatje en lees de vraag. Klik het juiste antwoord aan.

Bekijk de voorbeeldopgave.

5. Categoriseren

Je ziet een tabel met twee woorden. Onder de tabel staan vier woorden. Je moet deze woorden op de juiste plek in de tabel zetten. 

Bekijk de voorbeeldopgave.

Begrijpend luisteren en begrijpend lezen

Bij begrijpend luisteren en begrijpend lezen zijn er drie vraagtypen.

1. Sleepvragen
Dit is een luistervraag. Je ziet een sleepvraag. Welk woord moet waar? 

Bekijk de voorbeeldopgave.

2. Meerkeuze
Je kunt de instructie van de vraag nu niet luisteren, maar je moet de tekst lezen. Lees de vraag en kies het goede antwoord door op het bolletje te klikken.

Bekijk de voorbeeldopgave.

3. Multikeuze (meer dan één antwoord goed)
Bij mulitkeuzeteksten is er meer dan één antwoord goed. In de vraag staat altijd hoeveel antwoorden je moet geven.

Bekijk de voorbeeldopgave.