Het vnt2: is uw nt2-cursist op de goede weg?

Als u eenmaal met de intake een passend individueel leertraject voor uw NT2-leerder heeft bepaald, is het van belang de ontwikkelingen van uw cursist in kaart te brengen. Zo kunt u zien of uw cursist op de goede weg is om zijn doel te bereiken en hem hier en daar bijsturen.

Het VNT2 (Voortgangsinstrument NT2)

De toetsen van het VNT2 kunnen ingezet worden als vervolg op het INT2, maar ook als voortgangsmeting in de aansluiting op het inburgeringsexamen. Met deze toetsen meet u op welk taalniveau de cursist zich bevindt gedurende het leertraject. De taalniveaus zijn gekoppeld aan het Europees Referentiekader (ERK/CEF), net als het inburgeringsexamen en het Staatsexamen NT2. In het VNT2 komen alle vaardigheden, lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken, aan bod in aparte toetsen.

De vaardigheden en niveaus

Voor de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken/gesprekken zijn per vaardigheid zes toetsen beschikbaar: twee toetsen op A1, twee op A2 en twee op B1. Er zijn daarnaast vier toetsen beschikbaar om spreken en gesprekken als aparte vaardigheid te toetsen: per vaardigheid twee toetsen voor A2 en twee toetsen voor B1. Qua inhoud sluiten de toetsen aan op de deelvaardigheden uit het ERK. Voor lezen zijn dat correspondentie lezen, oriënterend lezen, lezen om informatie op te doen en instructies lezen. Bij luisteren zijn dat gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan, luisteren als lid van een live publiek, luisteren naar aankondigingen en instructies en luisteren naar tv-, video- en geluidsopnames. De luistertoetsen bevatten zowel audio- als videofragmenten, net zoals bij het inburgeringsexamen Luisteren. De schrijftoetsen bestaan uit de volgende deelvaardigheden: correspondentie, aantekeningen/berichten/formulieren, verslagen en rapporten en vrij schrijven. Bij spreken/gesprekken bestaan de toetsen uit een gespreksleidraad. De toetsen spreken bevatten elk drie spreektaken. Per spreektoets is er een boekje voor de kandidaat en een boekje met instructie en aanwijzingen voor de toetsafnemer. Voor de vaardigheden schrijven, spreken/gesprekken, spreken en gesprekken is bovendien ook een beoordelingsmodel beschikbaar.

Open het bestelformulier van het VNT2.

INT2

Intake voor volwassenen

Met het INT2 toetst u op welk niveau de NT2-leerder begint met het leren van Nederlands.


TOA

Het digitale toetssysteem

Met de TOA-toetsen kunt u aanvullend op elke fase in het leertraject van uw NT2-cursist het niveau van de taalvaardigheid meten.

TOA

Intake-instrument EOA

Intake voor jongeren

Goed uit de startblokken met het Intake-instrument EOA door het startpunt van uw EOA-leerling efficiënt in kaart te brengen.

TINA

Voor niet-gealfabetiseerde cursisten

Met de TINA kunt u niet-gealfabetiseerde inburgeraars volgen in hun leerproces.

Taalportfolio ISK

Voortgangsinstrument

Met het taalportfolio ISK verzamelt u bewijzen van de taalvaardigheid van uw EOA-leerling.