Veelgestelde vragen iep eindtoets engels

U leest hier veelgestelde vragen over de IEP Eindtoets Engels. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via iep@bureau-ice.nl of bel ons op 0345 - 65 66 15.

IEP Eindtoets Engels algemeen
Wat meet de IEP Eindtoets Engels?

Met deze eindtoets creëren we een meetmoment voor het bepalen van de ERK-niveaus van leerlingen aan het eind van de basisschool. Voor de leerling essentieel: de in het basisonderwijs opgebouwde voorsprong gaat niet ´verloren´ en de leerling kan blijven werken aan zijn persoonlijke doorlopende leerlijn. Deze eindtoets geeft u:

  • inzicht in het ERK-niveau van de leerling;
  • inzicht in opbrengsten van uw eigen onderwijs Engelse taal;
  • inzicht in het startniveau voor het voorgezet onderwijs (ERK);
  • extra informatie bij de onderbouwing van het schooladvies bij tweetalig onderwijs.

De IEP Eindtoets Engels is een digitale, adaptieve toets die de leerlingen test op de drie deelvaardigheden woordenschat, begrijpend luisteren en begrijpend lezen.

Is de Eindtoets Engels verplicht?
Nee, de eindtoets Engels is niet verplicht. U kunt zelf bepalen of en welke leerlingen deze eindtoets maken.
Hoe belangrijk is het toetsen van Engels op de basisschool?

Het curriculum op basisscholen wordt herzien. Engels is één van de negen bouwstenen in de nieuwe kerndoelen en eindtermen. Bovendien is Engels een van drie kernvakken op het voortgezet onderwijs. De niveaus van leerlingen eind groep 8 verschillen enorm per basisschool. Weet u welke niveaus uw leerlingen hebben en wat u leerlingen aan Engels taalvaardigheid meegeeft voor de rest van hun leven?

Lees hier het artikel in JSW over toetsing bij het vak Engels.

Kan ik een voorbeeld inzien van de IEP Eindtoets Engels?
De IEP Eindtoets Engels is een digitale, adaptieve toets. We kunnen ons goed voorstellen dat u graag een indruk krijgt van de toets. Klik hier om een demo te bekijken.
Wanneer kan ik de IEP Eindtoets Engels afnemen?

U kunt zelf bepalen wanneer u de IEP Eindtoets Engels afneemt.

Welke ERK-niveaus meet de IEP Eindtoets Engels?

De IEP Eindtoets Engels meet de niveaus A1, A2 en B1 van het Europees Referentiekader (ERK) voor de vaardigheden lezen, luisteren en woordenschat. Bij de Eindtoets Engels maken niet alle leerlingen dezelfde opgaven. De toets is semi-adaptief: de score die leerlingen behalen op de onderdelen, bepaalt op welk niveau zij het volgende onderdeel maken.

Lees hier meer.

Afname
Hoe lang duurt de afname?

Toetsdeel 1 en 2 hebben ieder een tijdsduur van 45 minuten. De totaaltijd voor de
IEP Eindtoets Engels bedraagt 90 minuten. Dit is een indicatie van de tijd, want er is geen tijdslimiet. Ons advies is kandidaten met dyslexie extra toetstijd te geven. Onderstaand figuur geeft het aantal opgaven en de tijdsduur van elk onderdeel weer. Bij de toetsafname is de leerkracht ervoor verantwoordelijk dat leerlingen de toetstijd niet overschrijden: de toets stopt niet automatisch. Bij voorkeur maken de leerlingen de toets in één keer of binnen een of enkele dagen.

Afname Engels

Waar kan ik inloggen als leerkracht?

Om in te loggen, gaat u naar de website van het IEP LVS (voormalig Advieswijzer): iep.toets.nl/login/

U kunt ook op deze website komen door eerst naar www.toets.nl te gaan. Daar klikt u rechtsboven op en vervolgens op ‘Inloggen' en daarna op 'Advieswijzer'. 

Waar kunnen mijn leerlingen inloggen?

Laat de leerling naar de leerlingpagina van de IEP Advieswijzer / het IEP LVS gaan: iep.toets.nl/login/

U kunt ook op deze website komen door eerst naar www.toets.nl te gaan. Daar klikt u rechtsboven op 'Inloggen' en vervolgens op ‘IEP Advieswijzer leerling’.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt uw wachtwoord resetten op de inlogpagina.

Hoe kan ik mijn leerlingen voorbereiden?
Een instructiefilmpje laat de leerling vooraf kennismaken met het systeem en de verschillende vraagtypen. Dit instructiefilmpje is beschikbaar in Nederlands én Engels is is te vinden op toets.nl/instructie-engels. Het doel van het filmpje is de leerling inzicht te geven in hoe de toetsopgaven eruitzien en welke praktische handelingen bij de verschillende vraagtypen van hem/haar verwacht worden. Het filmpje heeft niet als doel om Engelse taalvaardigheid te testen.
Wat hebben mijn leerlingen voor de afname nodig?

De IEP Eindtoets Engels wordt volledig online digitaal afgenomen. Voor de afname hebben leerlingen het volgende nodig:

- een computer (dit kunnen ook laptops, Chromebooks, iPads of andere devices zijn)
- verbinding met internet
- een koptelefoon

Leerlingen mogen kladpapier en een pen of potlood gebruiken. Het gebruik van woordenboeken is niet toegestaan.

Waar kan ik de handleiding van de IEP Eindtoets Engels inzien?
U vindt hier de handleiding voor de afname.
Hoe kan ik leerlingen toevoegen?

Bekijk pagina 9 van de handleiding. Via deze handleiding kunt u alle stappen doorlopen. U vindt de handleiding.

Stap 1
Om leerlingen toe te voegen, klikt u rechtsboven op ‘Menu’. Vervolgens klikt u op ‘Mijn groep’.
Mijn groep

Stap 2
Klik op ‘Leerling(en) toevoegen’.

Leerlingen toevoegen

Stap 3
U kunt leerlingen op twee manieren importeren:

  • importeren uit het leerlingadministratiesysteem (bijvoorbeeld Parnassys of ESIS)
  • handmatig toevoegen

Leerlingen toevoegen

Zie stap 1 in de handleiding om leerlingen te importeren uit het leerlingadministratiesysteem of handmatig in te voeren. 

Hoe kan ik de toetsen klaarzetten?

U kunt beide toetsdelen van tevoren inplannen voor de leerlingen (per leerling of voor de hele klas). De leerling maakt altijd eerst toetsdeel 1 en kan daarna pas toetsdeel 2 maken. Het programma selecteert automatisch het niveau waarop de leerling toetsdeel 2 maakt.

De toets kunt u op twee manieren klaarzetten: met of zonder het toetsplan. Het toetsplan kan handig zijn als u de toets in een specifieke periode wilt afnemen. U kunt in het toetsplan dan de afnameperiode aangeven en toetsen voor leerlingen binnen deze periode op verschillende momenten inplannen. Zonder toetsplan geeft u alle leerlingen in dezelfde periode toestemming voor het maken van de toets. 

Zie stap 2 in de handleiding om te werken met of zonder een toetsplan.
U vindt de handleiding hier.

Welke systeemeisen zijn er nodig voor de afname?

De IEP Eindtoets Engels kan op een vaste computer of laptop afgenomen worden, maar ook op een tablet (Apple, Android of Windows). Voor een goede weergave van de toetsen dient een tablet een minimaal schermformaat van 9.7 inch te hebben.

De IEP Eindtoets Engels wordt gemaakt in het IEP LVS. Het is niet nodig om software te installeren, de afname is volledig online. De vereiste bandbreedte per apparaat is 1 Mb/s bij gelijktijdig gebruik. De IEP Eindtoets Engels werkt in Firefox en Google Chrome.

Resultaten
Waar kan ik de resultaten bekijken?

Bij stap 6 van de handleiding vindt u dit terug.  

Uw leerling moet beide toetsonderdelen hebben afgerond voordat u de resultaten kunt inzien. 

Om na de toetsafname de resultaten van uw leerlingen te kunnen bekijken, klikt u rechtsboven op ‘Menu’. Daarna klikt u op ‘Mijn groep’.

Resultaten

Vervolgens ziet u onderstaand overzicht:

Resultaten

Een ingekleurd bolletje betekent dat een leerling de toets heeft gemaakt. Het resultaat van
de toets wordt na afloop van de afname zichtbaar door op het ingekleurde bolletje te klikken.

Resultaten

Kan ik voor mijn leerling een certificaat/rapportage downloaden?
U kunt een rapportage van de resultaten van de IEP Eindtoets Engels downloaden als Excelbestand of als pdf-bestand. In deze rapportage staat het behaalde ERK-niveau en het percentage goed beantwoorde opgaven per vaardigheid. Ga naar resultaten exporteren op leerlingniveau voor meer informatie over hoe je de rapportage kunt exporteren.
Kan ik meer informatie ontvangen?
Bekijk hier de verschillende mogelijkheden om nader kennis te maken.