IEP Training & Advies

 

Sinds 2010 is de Wet Referentieniveaus Taal en Rekenen van kracht. Deze wet is bedoeld om één doorlopende leerlijn voor taal en rekenen te realiseren. In het aangekondigde nieuwe Onderwijsresultatenmodel stelt de Inspectie van het Onderwijs de referentieniveaus centraal. In dit nieuwe model worden scholen niet beoordeeld op een gemiddelde eindtoetsscore, maar wordt gekeken of de behaalde referentieniveaus passen bij de schoolpopulatie. Dit sluit goed aan bij de leergerichte visie op veel scholen en doet meer recht aan hun inzet en onderwijskwaliteit. Bureau ICE gaat graag met u aan de slag om het referentiekader naar de onderwijspraktijk te brengen.  

Aan de slag met het referentiekader

Doelgroep: schoolleiders en/of intern begeleiders
Duur: 2 uur

In deze workshop leert u uw eigen resultaten op de eindtoets te interpreteren aan de hand van het referentiekader en hiermee ambitieniveaus op de stellen ten aanzien van het referentiekader.

Inhoud:

  • Het Onderwijsresultatenmodel van Inspectie;
  • De inhoud van het referentiekader taal en rekenen;
  • Analyse van de eigen resultaten op de Eindtoets;
  • Toepassing: eigen ambitieniveaus formuleren.

“We willen op school eruit halen wat erin zit. Wie niet? We kunnen dit nu ook inzichtelijk maken aan de hand van onze eigen ambitieniveaus. We weten waar we op gaan sturen en kunnen aantonen dat onze inspanningen succesvol zijn geweest.” 

Het referentiekader in de praktijk

Doelgroep: leerkrachten van groep 6, 7 en 8 en intern begeleiders en/of schoolleiders.
Duur: 3 uur

In deze workshop vergroot u uw kennis over (de mogelijkheden van) het referentiekader taal en rekenen. Met die kennis kunt u de referentieniveaus gebruiken om richting te geven aan uw onderwijsaanbod.

Inhoud:

  • De inhoud van het referentiekader taal en rekenen en de referentieniveaus 1F en 2F/1S;
  • Toepassing: de analyse van de eigen tussenresultaten en het formuleren van aandachtspunten voor de eigen school en groep.

“Het referentiekader is voor ons een vanzelfsprekend  onderdeel geworden van gesprekken met kinderen en ouders: welke ontwikkeling zien we en wat is nu de volgende stap?”

Snel op weg met het IEP LVS

Doelgroep: leerkrachten van groep 6, 7 en 8 en intern begeleiders en/of schoolleiders
Duur: 1,5 uur

In deze praktische workshop leert u alle mogelijkheden van het IEP LVS kennen en gebruiken voor een breed en onderbouwd beeld van de ontwikkeling van ieder kind.

Inhoud:

  • Het hoofd-hart-handenprincipe;
  • Het inrichten en gebruiken van het IEP LVS.

“Met de IEP talentenkaart kan ik mijn pré-adviezen op een persoonlijke en overzichtelijke manier onderbouwen.” 

Meer informatie of een offerte aanvragen?
Neem contact met ons op via iep@bureau-ice.nl.