iep-trainingen

Sinds 2010 is de Wet Referentieniveaus Taal en Rekenen van kracht. Deze wet is bedoeld om één doorlopende leerlijn voor taal en rekenen te realiseren. In het aangekondigde nieuwe Onderwijsresultatenmodel stelt de Inspectie van het Onderwijs de referentieniveaus centraal. In dit nieuwe model worden scholen niet ‘afgerekend’ op een gemiddelde, maar wordt gekeken of de behaalde referentieniveaus passen bij de schoolpopulatie. Dit sluit goed aan bij de leergerichte visie op veel scholen en doet meer recht aan hun inzet en onderwijskwaliteit. Bureau ICE gaat graag met u aan de slag om het referentiekader naar de praktijk te brengen.  

Aan de slag met het referentiekader

Doelgroep: schoolleiders en/of intern begeleiders
2 uur | max. 30 deelnemers

In deze workshop leert u uw eigen resultaten op de eindtoets te interpreteren aan de hand van het referentiekader.  U past deze kennis toe door het formuleren van uw eigen ambities ten aanzien van het referentiekader.

Inhoud:

  • het Onderwijsresultatenmodel van Inspectie
  • de inhoud van het Referentiekader Taal en Rekenen
  • Interpretatie van de eigen resultaten op de Eindtoets

“We willen op school eruit halen wat erin zit. Wie niet? We kunnen dit nu ook inzichtelijk aan de hand van onze eigen ambitieniveaus. We weten waar we op gaan sturen en kunnen aantonen dat onze inspanningen succesvol zijn geweest.” 

Het referentiekader in de praktijk

Doelgroep: leerkrachten van groep 6, 7 en 8 en intern begeleiders en/of schoolleiders.
3 uur | max. 20 deelnemers

Deze workshop is gericht op  leerkrachten die hun kennis over het referentiekader willen vergroten zodat ze kinderen kunnen stimuleren richting een passend uitstroomniveau. U past deze kennis van het referentiekader direct toe door het interpreteren van de tussenresultaten van uw groep. Tenslotte formuleert u aandachtspunten voor uw eigen lespraktijk.

Inhoud:

  • Het nut en de valkuilen van toetsing
  • De inhoud van het referentiekader taal en rekenen en de referentieniveaus 1F en 2F/1S
  • Toepassing: de analyse van de eigen LVS-resultaten
  • Formatief evalueren in de dagelijkse praktijk:  wat zie ik, wat betekent dat, wat doe ik daar vervolgens mee?

“Het referentiekader is voor ons een vanzelfsprekend  onderdeel geworden van gesprekken met kinderen en ouders: waar kan dit kind naartoe groeien en wat is nu de volgende stap?”

Het IEP LVS: een kind is meer dan taal en rekenen

Doelgroep: leerkrachten van groep 6, 7 en 8 en intern begeleiders en/of schoolleiders
1,5 uur | max. 30 deelnemers

In deze praktische workshop leren de deelnemers alle mogelijkheden van het IEP LVS kennen en gebruiken, voor een breed en onderbouwd beeld van de ontwikkeling van ieder kind.

Inhoud:

  • Het hoofd-hart-handenprincipe
  • Praktisch: inrichten en gebruiken van het IEP LVS

Meer informatie of een offerte aanvragen?
Neem contact met ons op via iep@bureau-ice.nl.