toetsen in het IEP LVS

Het IEP LVS bevat toetsen die zes verschillende aspecten van ontwikkeling dekken. Gezamenlijk vormen deze onderdelen een uitgebreid beeld van de leerling waardoor u een leerling op ieder ontwikkelvlak kunt volgen en ondersteunen.

Talentenkaart

De talentenkaart geeft ruimte om de toetsresultaten, het pré-advies of schooladvies vanuit hoofd, hart en handen toe te lichten. U vult dit zelf, al dan niet samen met de leerling, in.

Talentenkaart

Bekijk de resultaten per onderdeel hier: