BO-Slide 1

TOA Connect - Alle examens voor elkaar

Examens voor en met elkaar

In de TOA bieden we u nu het extra toetspakkket TOA Connect. Samen met u werken wij binnen TOA Connect aan een rijk gevuld platform met examens in de beroepscontext. U levert de inhoud, wij de toetsconstructie. Door de vakexpertise van mbo's te bundelen met onze examenexpertise, werken we samen aan een kwalitatief hoogwaardig, breed examenaanbod. Dit kan variëren van examens voor het basisdeel/profieldeel, examens voor de keuzedelen, (taal)examens in een generieke context en in een beroepscontext en proeven van bekwaamheid.

Wat kunt u met TOA Connect?

Met TOA Connect heeft u al direct toegang tot meer dan 200 taalexamens, en dat aanbod neemt met de dag toe. TOA Connect draait om samenwerking. Elke deelnemende mbo-instellingen werkt daarom mee aan ten minste één keuzedeel examen of vijf taalexamens per jaar. Zo dragen we er met zijn allen zorg voor dat het examenaanbod blijft groeien. Bureau ICE staat garant voor de vorm, inhoud, validiteit en betrouwbaarheid en zorgen met de ondersteuning rondom construeren, samenstellen en vaststellen voor de borging binnen de valideringsroutes die het mbo voor examens kent.

Hoe werkt TOA Connect?

Scholen en examenleveranciers leveren examens aan.

Op basis van het huidige aanbod bepaalt u welke nieuwe examens u samen met Bureau ICE wilt ontwikkelen .

Examens worden door de constructeurs van Bureau ICE beoordeeld en zo nodig in overleg aangepast of deels of geheel gereconstrueerd.

Bureau ICE organiseert een co-creatie sessie, waarbij u alle benodigde inhoudelijke informatie deelt. Op basis van de uitkomst van deze sessie construeert Bureau ICE de afgesproken examens.

Alle goedgekeurde examens ontvangen het Bureau ICE-keurmerk.

Alle goedgekeurde examens ontvangen het Bureau ICE-keurmerk.

De examens worden in de TOA geplaatst.

De examens worden in de TOA geplaatst.

Via het platform kunnen scholen met een TOA Connect licentie gebruikmaken van de examens.

Scholen met een TOA Connect-licentie kunnen gelijk gebruikmaken van alle examens, dus ook de examens die met andere mbo-instellingen zijn geconstrueerd.

Administratieve werkzaamheden worden tot een minimum beperkt.Studenten worden geëxamineerd op door u zelf gedefinieerde examenmomenten. Administratieve werkzaamheden worden tot een minimum beperkt door gebruikers- en resultatenkoppelingen en integratie met planningstools.

Connect met Bureau ICE

Wilt u graag meedoen aan TOA Connect en wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze TOA-adviseurs:
Martine van Leusen / 06 – 433 70 812
Frank Harteloh / 06-130 737 38