TOA-resultaat voorspellend voor rekentoets

Veel scholen gebruiken de resultaten van de TOA-rekentoetsen om voorafgaande aan de rekentoets vo inzichtelijk te krijgen waar de leerling staat. Ook worden de TOA-rekentoetsen gebruikt om methodeonafhankelijk de voortgang op referentieniveau van leerlingen te meten vanaf de brugklas tot de examenklas. Zo is te zien welke leerlingen bijvoorbeeld nog extra hulp nodig hebben voor rekenen.

De aansluiting van de TOA op de rekentoets

Het is dus van belang dat het resultaat dat wordt behaald voor een TOA-toets een realistische verwachting schept bij zowel de leerling als de school voor het mogelijk te behalen resultaat op de rekentoets. Om die reden doen wij onderzoek naar de aansluiting van de TOA op de rekentoets. Dit doen wij in samenwerking met verschillende instellingen door resultaten met elkaar te vergelijken en te kijken naar wat er in de tussentijd is gebeurd qua onderwijs.

In ons meest recente onderzoek hebben wij in het mbo onderzocht wat de voorspellende waarde is van de TOA op de rekentoets in het mbo. In totaal hebben wij 160.000 toetsresultaten kunnen vergelijken. Om steekhoudende uitspraken te kunnen doen, hebben we de volgende randvoorwaarden gehanteerd:

- Alleen betrouwbare resultaten zijn meegenomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat toetsen waar de student te weinig tijd aan heeft besteed om een serieus resultaat te kunnen behalen niet zijn meegenomen. Zoals toetsen die binnen 5 minuten zijn afgesloten.
- De tijd tussen het afnemen van de TOA-toets en de rekentoets mbo mag maximaal 6 maanden zijn.

De resultaten

Uit ons onderzoek blijkt dat de TOA-rekentoetsen voorspellend zijn voor de rekentoets in het mbo. Met ruim 90% zekerheid kunt u bepalen wie er klaar is voor de rekentoets en wie nog niet. Hieronder vermelden we ook het percentage van kandidaten dat de TOA net niet haalt, maar vervolgens toch de rekentoets mbo afsluit met een voldoende. Dit komt mede doordat wij graag strenger zijn dan het Centraal Examen en doordat het net niet halen van de TOA-toets een motivatie kan zijn voor de student om extra zijn best te doen of extra onderwijs te volgen. De cijfers op een rijtje:

- Rekenen 2F geeft 90% zekerheid. Ruim 12% van de kandidaten haalt de TOA net niet en sluit vervolgens het centraal examen toch af met een voldoende.
- Rekenen 3F geeft 94% zekerheid. Ruim 18% van de kandidaten haalt de TOA net niet en sluit vervolgens het centraal examen toch af met een voldoende.

Dit is een belangrijke uitkomst voor de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Onlangs is vanuit het College voor Toetsen en Examens namelijk de nieuwe conceptsyllabus voor rekenen openbaar gemaakt. In deze conceptsyllabus staat beschreven dat de rekentoets vo en de rekentoets mbo gelijkgetrokken worden. Dat betekent dat de rekentoets vo 2F/3F en de rekentoets mbo 2F/3F aan dezelfde eisen moeten voldoen. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunt u dus met een gerust hart de rekentoetsen (blijven) afnemen in voorbereiding op de rekentoets.