TOA intake mbo

Een soepele studiestart voor uw studenten

Zoals u, als studieloopbaanbegeleider, goed weet, staat het mbo-onderwijs voor een grote uitdaging. Er moet opbrengstgericht worden gewerkt: met meer rendement en minder uitval. Met een gedegen screening bij de inschrijving van een mbo-opleiding krijgt u meer inzicht in de match tussen de student en de opleiding. Wanneer u al bij de start van een opleiding voor een goede match kunt zorgen, heeft uw studieloopbaanbegeleiding meer effect, vergroot u de kans op studiesucces van de student en verlaagt u de uitval. De TOA Intake MBO van Bureau ICE is een innovatief intake-instrument dat u als SLB’er handvatten geeft voor het intakegesprek met de student. Met de rapportage van deze intaketoets kunnen studieloopbaanbegeleiders inschatten of de student een passende opleiding heeft gekozen. De TOA Intake MBO geeft informatie over de capaciteiten, voorkeuren, persoonlijkheid en omgeving van uw studenten. Hiermee geeft de TOA Intake MBO een duidelijk en compleet beeld. De studenten geven bij deze intaketoets ook hun verwachtingen aan van de mbo-opleiding en van het beroep. Deze informatie kunt u meenemen in uw coachingsgesprekken met uw studenten.

De vijf onderdelen van de TOA Intake MBO

Dit unieke intake-instrument verzamelt informatie in vijf onderdelen om u zo een compleet mogelijk beeld te geven van uw student. De vijf onderdelen van de TOA Intake MBO zijn:

  • Leerbaarheid
  • Leereffectiviteit
  • Niveau
  • Sociale context
  • Werktype

De TOA Intake MBO inzetten als nulmeting

Veel instellingen gebruiken de TOA taal- en rekentoetsen om een nulmeting/intake uit te voeren. De capaciteiten en mogelijkheden van studenten zijn echter niet alleen in deze twee cognitieve vaardigheden te vatten. Studiesucces heeft ook te maken met een bepaalde leeraanpak, motivatie en verwachting van de opleiding. Om goed in kaart te brengen wie uw studenten zijn en wat zij nodig hebben, kunt u de TOA Intake MBO ook gebruiken om een nulmeting te doen en zodoende een completer beeld van uw nieuwe studenten te krijgen. Met toetsen op vijf onderdelen (leerbaarheid, leereffectiviteit, sociale context, mbo-niveau en werktype) krijgt u met dit instrument een verrijkte nulmeting en weet u beter wie uw student is.  Zo kunt u anticiperen op mogelijke studieproblemen en studie-uitval voorkomen.