Het Taalportfolio ISK (EOA): Is uw nt2-cursist op de goede weg?

 

Als u eenmaal met de intake een passend individueel leertraject voor uw NT2-leerder heeft bepaald, is het van belang de ontwikkelingen van uw cursist in kaart te brengen. Zo kunt u zien of uw cursist op de goede weg is om zijn doel te bereiken en hem hier en daar bijsturen. Dit kunt u doen met het Taalportfolio ISK speciaal voor jongeren.

Een uniforme voortgangsmeting

Jarenlang werd het taalniveau van jongeren binnen de Internationale Schakelklas (ISK) op diverse manieren gemeten. Deze manieren en middelen sloten niet allemaal aan bij de ontwikkelingen in de referentie naar niveaus, zoals bijvoorbeeld het Europees Referentiekader. Hierdoor waren de resultaten tussen de ISK's minder goed te vergelijken. Het Taalportfolio ISK zorgt voor meer uniformiteit in de voortgangsmeting bij de huidige EOA's. Het is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen door betrokkenen van LOWAN en verschillende ISK's in samenwerking met Bureau ICE.

Met het taalportfolio ISK kunt u bewijzen verzamelen van de taalvaardigheid van uw EOA-leerling. Het is een ontwikkelingsportfolio: de bewijzen in het portfolio illustreren het ontwikkelingsverloop en het bereikte niveau van de leerling. Het is een handig instrument voor de leerling om zijn eigen ontwikkeling en voortgang nauwlettend in de gaten te houden. Maar ook voor de docent om de leerlingen gedifferentieerd en op maat aan de taalniveaus van de vaardigheden te laten werken. 

Gemakkelijk te combineren met TOA-toetsen

Als er voldoende bewijzen zijn voor een bepaald taalvaardigheidsniveau van uw leerling, kunt u dit met een TOA-toets ondersteunen. Door de combinatie met de leerstofonafhankelijke toetsen uit de TOA, het online toetssysteem van Bureau ICE, kunt u objectief vaststellen wanneer de leerling een volgend taalniveau heeft bereikt. Wanneer u met een TOA-toets vaststelt dat een leerling inderdaad een hoger niveau heeft behaald, dan kan de leerling verder werken in het taalportfolio om zich voor te bereiden op de volgende stap.

Open het bestelformulier van het Taalportfolio ISK.

INT2

Intake voor volwassenen

Met het INT2 toetst u op welk niveau de NT2-leerder begint met het leren van Nederlands.


VNT2

Voortgangsinstrument

Met het VNT2 brengt u de ontwikkeling van uw cursisten in kaart. Is uw NT2-cursist op de goede weg?


TOA

Het digitale toetssysteem

Met de TOA-toetsen kunt u aanvullend op elke fase in het leertraject van uw NT2-cursist het niveau van de taalvaardigheid meten.

TOA

Intake-instrument EOA

Intake voor jongeren

Goed uit de startblokken met het Intake-instrument voor uw EOA-leerling.

TINA

Voor niet-gealfabetiseerde cursisten

Met de TINA kunt u niet-gealfabetiseerde inburgeraars volgen in hun leerproces.