Basisonderwijs-Slide 1

Aanmelden Pretest IEP Eindtoets Engels

Via EP-Nuffic hebben wij u uitgenodigd om deel te nemen aan de pretest IEP Eindtoets Engels.

In opdracht van het EP-Nuffic ontwikkelen wij op dit moment de IEP Eindtoets Engels voor groep 8. Met deze digitale eindtoets kunnen de uitstroomniveaus van leerlingen aan het eind van de basisschool gemeten worden om zo een effectieve doorstroom naar het voortgezet onderwijs te realiseren. 

Maak kennis met de Eindtoets Engels

Om de IEP Eindtoets Engels in juni 2016 officieel in te kunnen zetten, worden de vragen vooraf getest. Wij hebben u uitgenodigd om deel te nemen aan deze digitale pretest. Helaas is het niet meer mogelijk om je aan te melden. De inschrijving zit vol. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Lisanne Bos via lbos@bureau-ice.nl of 06 55 27 02 26,

Let op!: Het is  niet meer mogelijk om je aan te melden. Deze inschrijving zit vol.