over-ons-Slide 1

Hoe wij toetsen maken

Bureau ICE ontwikkelt toetsen voor diverse opdrachtgevers, zoals de Staatsexamens NT2 voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en het Inburgeringsexamen voor het Ministerie van SZW. Daarnaast ontwikkelen onze toetsexperts toetsen in opdracht van scholen en bedrijven en voor de TOA.

ICE-lab

Onze toetsexperts hebben een achtergrond in taal, rekenen of een ander vakgebied. Daardoor kunnen zij een goede koppeling maken tussen theoretische kaders (Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen, Europees Referentiekader (ERK/CEF), examendoelen, enzovoort) en de praktijk. Deze kaders worden vertaald naar een blauwdruk voor een toets, de toetsmatrijs, om zo de vergelijkbaarheid tussen toetsen te kunnen garanderen. Bovendien bewaakt de toetsmatrijs de validiteit door ervoor te zorgen dat de juiste stof wordt getoetst. Vervolgens begint de daadwerkelijke constructie van de toetsvragen of ‘items’, waarbij ons ICE-lab dient als plek om geïnspireerd te raken en creatieve en originele toetsen te maken.

Na een uitvoerig proces van constructie, screening en aanpassing kunnen de toetsen in de praktijk worden gebruikt. Na verloop van tijd analyseren psychometrici de toetsresultaten, waarbij zij de betrouwbaarheid en de validiteit van toetsen onder de loep nemen. Zo wordt de kwaliteit van de toetsen continu bewaakt. Door deze aanpak krijgen docenten, leerlingen en studenten een uitslag die het niveau en/of de vaardigheid objectief en betrouwbaar weergeeft.