Trainingen

Om u te ondersteunen in het gebruik van toetsproducten en meetinstrumenten, bieden wij trainingen en workshops bij onze producten aan. Wij helpen u ook met het begeleiden en het uitzetten van een individueel leertraject NT2, van intake tot uitstroom.

Training INT2

Bureau ICE verzorgt een tweedaagse training INT2. Het doel van de training is om u te leren hoe u het INT2 efficiënt kan inzetten, op welke manier u de resultaten moet beoordelen en welk advies u op basis hiervan formuleert. De training is opgebouwd rondom het INT2: hoe zien de INT2-onderdelen eruit, hoe hangen zij samen met de bestaande taalniveaus en hoe werkt u ermee? Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan het mondeling communiceren op A2.

Training VNT2

Voor het Voortgangsinstrument NT2 hebben we twee trainingen: de basistraining en de vervolgtraining. In de basistraining leert u hoe u het VNT2 gebruikt en het beoordelingsmodel Spreken en Schrijven hanteert. Uw kennis van het Raamwerk NT2 wordt opgefrist en u oefent met het afnemen en beoordelen van de spreek- en schrijftoetsen. Deze training duurt 3 uur.

In de vervolgtraining is het doel om met uw collega's zoveel mogelijk tot één beoordeling te komen. Er wordt daarbij veel geoefend met het kandidaatmateriaal. Ook deze training duurt 3 uur. Het is ook mogelijk om een combinatietraining te volgen van 4 uur.

Training ‘Van intake tot uitstroom’

Wilt u uw leerlingen zo goed mogelijk begeleiden vanaf de intake tot het moment van uitstroom? Het doel van deze training is om u te leren hoe u een individueel leertraject kunt uitzetten. We kijken samen met u naar het Europees Referentiekader (ERK/CEF) en bepalen hoe het taalleertraject het beste kan worden ingericht binnen uw organisatie, op basis van het ERK. Daarnaast oefenen we hoe u het taalleerproces kunt monitoren en bewaken.

Bureau ICE geeft bovendien trainingen en workshops over het gebruik van taalportfolio's.

 Bureau ICE is een CRKBO geregistreerde instelling.

 

Blijf op de hoogte via onze Toets.nl nieuwsbrief

Volg ons ook op: