de TINA voor uw niet-gealfabetiseerde cursist

 

Met het INT2 kunt u vaststellen of uw cursist al dan niet gealfabetiseerd is. Voor hen die nog moeten alfabetiseren is het handig om vervolgens vast te stellen in welke fase van alfabetisering de cursist is. Is hij een absolute beginner? Of beheerst hij al (veel) elementen die horen bij alfabetisering? En tijdens het traject kunt u kijken hoe de alfabetisering vordert. Dit alles is mogelijk met de TINA.

De TINA (Toolkit Intake NT2 Alfabetisering)

Met de TINA kunt u vaststellen in welke fase van het alfabetiseringsproces de cursist zich bevindt en kunt u dit proces monitoren. De toets meet de technische en functionele lees- en schrijfvaardigheid van de cursist en ook de onderliggende auditieve vaardigheden. Zo kan het algemene alfabetiseringsniveau worden vastgesteld. De toetsen zijn gekoppeld aan het Raamwerk Alfabetisering NT2.

De TINA begint met de afname van de toets 'Tempo Lezen'. Deze toets meet de mate van vloeiendheid in het (technisch) lezen. Wellicht is deze toets al met de TIWi of het INT2 afgenomen. Het kan zijn dat u dit toetsonderdeel opnieuw wilt afnemen, bijvoorbeeld omdat er al enige tijd is verstreken sinds de afname van de TIWi of het INT2, of omdat u een eigen observatie van dit onderdeel wilt hebben. Daarom zit in de TINA een nieuwe versie van deze toets. De toets 'Tempo Lezen' bepaalt niet alleen of een cursist naar een alfabetiseringstraject moet, maar ook welke vervolgtoetsen van de TINA u in moet zetten.

De toetsboekjes Alfa A, Alfa B en Alfa C bevatten opdrachten voor technisch en functioneel lezen en schrijven en voor auditieve vaardigheden. De opdrachten sluiten aan op het Raamwerk Alfabetisering NT2. Als een cursist niveau C beheerst, is hij voldoende gealfabetiseerd om aan een regulier traject te beginnen.

Geschikt voor elk moment

U kunt de TINA inzetten voor de intake, de voortgang en de afsluiting van het traject. Na de afsluiting kan de cursist doorstromen naar een passend regulier leertraject.

Open het bestelformulier van de TINA.

INT2

Intake voor volwassenen

Met het INT2 toetst u op welk niveau de NT2-leerder begint met het leren van Nederlands.


VNT2

Voortgangsinstrument

Met het VNT2 brengt u de ontwikkeling van uw cursisten in kaart. Is uw NT2-cursist op de goede weg?


TOA

Het digitale toetssysteem

Met de TOA-toetsen kunt u aanvullend op elke fase in het leertraject van uw NT2-cursist het niveau van de taalvaardigheid meten.

TOA

Intake-instrument EOA

Intake voor jongeren

Goed uit de startblokken met het Intake-instrument voor uw EOA-leerling.

Taalportfolio ISK

Voortgangsinstrument

Met het taalportfolio ISK verzamelt u bewijzen van de taalvaardigheid van uw EOA-leerling.