Het INT2: goed uit de startblokken met uw nt2-cursist

 

Het is niet gemakkelijk om het startpunt van uw NT2-leerder, jong of oud, goed in te schatten. Door over- of juist onderschatting kan achteraf blijken dat het gevolgde leertraject de cursist niet naar het verwachte resultaat heeft gebracht. Frustrerend voor zowel cursist als docent. Bureau ICE helpt u graag bij de inschatting van het startpunt van uw NT2-leerder. Wij hebben toetsen waarmee u op efficiënte wijze de leerbaarheid, de taalvaardigheid, de belemmerende én succesfactoren van uw cursist in kaart brengt. Zo wordt het mogelijk om uw NT2-leerder een passend (individueel) leertraject aan te bieden dat recht doet aan zijn potentie, ambitie en ontwikkelingsperspectief.

Het INT2 (Intake-instrument Nt2)

Elke NT2-cursist brengt zijn eigen verhaal mee en zijn eigen talenten. Elke cursist heeft dus andere behoeften om het onderste uit de kan te kunnen halen gedurende zijn leertraject. Een passend traject baseert u onder andere op het startniveau van de taalvaardigheid van uw cursist. Ook de leerbaarheid, motivatie en praktische omstandigheden zijn belangrijke factoren voor het succesvol volgen van een leertraject op maat. Het INT2 bevat instrumenten om deze informatie op efficiënte wijze te achterhalen, zodat u de NT2-leerders een zo passend mogelijk traject aan kunt bieden en het leertraject voor hen zo effectief mogelijk maakt. Het INT2 is de opvolger van de TIWi. De TIWi was afgestemd op de Wet inburgering van 2007. Inmiddels is het inburgeringsexamen inhoudelijk veranderd. Het INT2 sluit hierop aan.

Welke toetsen bevat het INT2?

Het INT2 is een papieren toetspakket waarmee u een volledig beeld van het startniveau van uw NT2-cursist krijgt. Om te beginnen voert u met de gespreksleidraad een één-op-één-gesprek met uw cursist over zijn achtergrond, (vrijwilligers)werk, ervaring, opleiding en ambities. Aan de hand van deze leidraad kunt u het niveau van de luister- en gespreksvaardigheid van uw cursist bepalen. Ook persoonlijke omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het volgen van een traject kunt u met de leidraad aan de orde laten komen. Zo heeft u naast het niveau van de luister- en gespreksvaardigheid ook een beeld van het persoonlijke profiel van de cursist.

Als tweede stap neemt u de toets 'Tempo Lezen' af. Deze toets meet hoe vloeiend de NT2-leerder leest en bepaalt of de cursist vervolgens de Leerbaarheidstoets voor analfabeten of voor gealfabetiseerden gaat maken. Vanaf hier wordt het instrument dus flexibel, want de toetsresultaten bepalen welke vervolgtoetsen de cursist krijgt voorgelegd. De toets taalleerbaarheid is gericht op een aantal onderliggende vaardigheden die het leren van een taal vergemakkelijken. Dit geeft informatie over de snelheid waarmee de cursist een taal zal kunnen leren, waardoor u weet welk traject het beste past bij de cursist. Een langzaam of snel taalvaardigheidstraject of iets daartussenin.

Als uit de toets 'Tempo Lezen' blijkt dat uw cursist (voldoende) gealfabetiseerd is, kunt u optioneel de Taalvaardigheidschatter afnemen. De Taalvaardigheidschatter gebruikt u om uit te maken welke lees- en schrijftoets uit het INT2 de NT2-cursist voorgelegd moet krijgen: de lees- en schrijftoets op niveau A1-A2 of die op niveau A2-B1. De leestoetsen bestaan uit teksten met meerkeuzevragen. De schrijftoetsen zijn schrijfopdrachten met vragen die betrekking hebben op de cursist zelf.

Als uit de toets 'Tempo Lezen' blijkt dat uw cursist niet voldoende gealfabetiseerd is, kunt u de TINA (Toolkit Intake NT2 Alfabetisering) inzetten. Dit is een instrument speciaal voor uw niet-gealfabetiseerde cursisten.

Het INT2 bestaat uit een pakket voor de toetsleider met een handleiding en materiaal voor de toetsafname. Het materiaal voor de cursist bestaat uit losse toetsboekjes die apart te bestellen zijn. Alle resultaten kunt u verwerken in een handzaam dossier waarin u tevens uw advies kunt vastleggen.

Open hier het bestelformulier van het INT2.

VNT2

Voortgangsinstrument voor volwassenen

Met het VNT2 brengt u de ontwikkeling van uw cursisten in kaart. Is uw NT2-cursist nog op de goede weg?

TOA

Het digitale toetssysteem

Met de TOA-toetsen kunt u aanvullend op elke fase in het leertraject van uw NT2-cursist het niveau van de taalvaardigheid meten.

TOA

Intake-instrument EOA

Intake voor jongeren

Goed uit de startblokken met het Intake-instrument EOA door het startpunt van uw EOA-leerling efficiënt in kaart te brengen.

TINA

Voor niet-gealfabetiseerde cursisten

Met de TINA kunt u niet-gealfabetiseerde inburgeraars volgen in hun leerproces.

Taalportfolio ISK

Voortgangsinstrument voor jongeren

Met het taalportfolio ISK verzamelt u bewijzen van de taalvaardigheid van uw EOA-leerling.