Publicaties en onderzoek in het NT2

Om steeds verder te bouwen aan expertise op het gebied van toetsing, besteedt Bureau ICE veel tijd aan onderzoek. Wat we onderzoeken kan zeer verschillend zijn, maar altijd met hetzelfde doel: de kwaliteit van onze producten hoog houden.

De publicaties en onderzoeken geven u een mooi beeld van het onderzoek dat wij doen en zijn voor u wellicht inhoudelijk van belang.

 

Publicaties en onderzoek Overzicht

Handgeschreven schrijfproducten versus getypte teksten

Les 190, 2014

Een groot deel van onze communicatie verloopt via de computer. Ook het gebied van toetsing en examinering voegt zich steeds meer naar onze digitale samenleving. Karen van den Aarssen vertelt in dit artikel over het effect hiervan op de beoordeling van schrijftoetsen. Worden geschreven en getypte schrijfproducten hetzelfde beoordeeld? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen van den Aarssen (kvdaarssen@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 40).

 

Kennis van de Nederlandse samenleving

Les 190, 2014

Op I januari 2007 trad de Wet Inburgering in werking. Deze verplicht inburgeraars om door middel van een examen aan te tonen dat zij de Nederlandse taal beheersen (tot op een vastgesteld niveau) en essentiële kennis van de Nederlandse samenleving (KNS) hebben. Een consortium van Cito, Bureau ICE en ITTA ontwikkelde het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS). Elwine Halewijn en Mirna Pit geven in dit artikel tekst en uitleg.

 

Het nieuwe basisexamen en het spreekexamen A2

Les 190, 2014

In 2013 werd bekend dat het basisexamen inburgering buitenland en het spreekexamen van het inburgeringsexamen Nederland opnieuw aanbesteed zouden worden door het Ministerie van SZW. Het ministerie vroeg Bureau ICE om deze onderdelen te ontwikkelen. Mirna Pit vertelt in dit artikel over het nieuwe basisexamen en het spreekexamen A2.

 

Het belang van een goed beoordelingsmodel

Toets! 2, 2014

Een beoordeling is goed als deze objectief is. Maar objectief beoordelen doe je niet zomaar. Een beoordelingsmodel kan hierbij helpen. Karen Heij en Aniek Geelen gaan in op het belang van een goed beoordelingsmodel en geven inzicht over de variabelen en valkuilen die hier mee gepaard gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aniek Geelen (0345 - 65 66 20).

 

Op Schrift – Schrijfcursus Nederlands voor jonge anderstaligen

Les 185, 2013

Fros van de Maden heeft een methode geschreven voor jonge anderstaligen waarmee ze leren hoe ze in het Nederlands kunnen schrijven met het doel om door te kunnen stromen in Nederlandstalig onderwijs. Haas de Groot legt in dit artikel uit wat de methode inhoudt en hoe effectief deze is. Wilt u meer informatie? Bel of mail Haas de Groot (hdgroot@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 22).

 

En wat doen we met de intake? – De nieuwe Wet inburgering

Les 185, 2013

De Wet inburgering is in 2013 gewijzigd. Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie voor inburgeraars: ze zijn vanaf nu zelf financieel verantwoordelijk waardoor ze uiteraard ook meer eisen kunnen en mogen stellen. Mirna Pit bespreekt in dit artikel wat de gevolgen hiervan zijn voor de intake.

 

Doorbuffelen met een dode taal

Kader Primair, jaargang 19, 1, 2013 (www.avs.nl)

In dit interview met Karen Heij worden dilemma’s in het Caribisch gebied besproken: er wordt steeds minder Nederlands gesproken, maar voor de betere banen is Nederlands wel een vereiste.

 

Aanpassingen in de TOA voor dyslectici

Scriptieonderzoek, 2013

Voor mensen met dyslexie is het belangrijk dat de toetsen die ze moeten maken voor hen zijn geoptimaliseerd. Er is daarom onderzoek gedaan naar typologische aanpassingen in de TOA. Deze aanpassingen zijn zowel kwalitatief als kwantitatief onderzocht. De resultaten van dit onderzoek kunt u vinden in de PDF.

 

Portfolio blijft een krachtig hulpmiddel

VANTWAALFTOTACHTTIEN 7, 2012

Met een taalportfolio worden er bewijzen verzameld van de voortgang en ontwikkeling van de leerling of student. Het werken met een portfolio biedt de (taal)docent en de leerling of student vele voordelen.

 

Wanneer kies je welke beoordelingsvorm?

Les 177, 2012

Aniek Geelen en Mirna Pit bespreken een drietal overwegingen die van belang zijn in het betrouwbaar beoordelen van schrijf-, gespreks- en spreekvaardigheid aan de hand van een beoordelingsmodel. Meer informatie bij Aniek Geelen (ageelen@bureau-ice.nl,  0345 - 65 66 20). 

 

Examenkwaliteit hoog houden? Leer jongleren! - Kwaliteitseisen aan opleidingsspecifieke taalexamens

Les 177, 2012

Aniek Geelen beschrijft de vele facetten waar rekening mee moet worden gehouden in de examinering van taal. Meer informatie? Bel of mail Aniek Geelen (ageelen@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 20).

 

Het inburgeringsexamen. De reis belangrijker dan de bestemming?

Les 170, 2011

Haas de Groot schrijft over het doel van het inburgeringsexamen: is dat het examen halen of daadwerkelijk inburgeren? In samenwerking met een examinator van ROC Rijn IJssel wordt het examen en het doel besproken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Haas de Groot (hdgroot@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 22).

 

Een 8 voor schrijven op 1F? Zin en onzin van cijfers voor referentieniveaus

Les 169, 2011

In dit artikel wordt uitgelegd hoe met behulp van de referentieniveaus cijfers kunnen worden toegekend aan bijvoorbeeld schrijfproducten, hoewel dit niet een doel is van de niveaus. Voor docenten is het immers vaak nodig om een cijfer te kunnen geven.

 

Digitalisering Staatsexamens NT2 Schrijven

Les 169, 2011

Yvonne van der Hoop schrijft over de digitalisering van de schrijfexamens voor NT2. Ze gaat onder andere in op de effecten van digitaal examineren.

 

Toolkit Intake NT2 Alfabetisering (TINA)

ALFA-nieuws 2, 2010

Een groot deel van de inburgeraars bleek uit te vallen op de intaketoets van Bureau ICE (Toolkit Intake Wet inburgering, TIWi), omdat ze niet voldoende gealfabetiseerd was. Daarom is de Toolkit Intake NT2 Alfabetisering (TINA) ontwikkeld. Dit artikel beschrijft dit meetinstrument, dat meet of een inburgeraar voldoende gealfabetiseerd is. Neem contact op met Haas de Groot (hdgroot@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 22) voor meer informatie.

 

Het niveau van leesvaardigheid in eindexamenklassen op Curaçao

Scriptieonderzoek, 2010

Na het behalen van hun havo- of vwo-diploma vervolgen veel Curaçaose scholieren hun hbo- of wo-opleiding in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat binnen deze doelgroep de schooluitval relatief hoog is. Het taalniveau en de taalattitude ten opzichte van het Nederlands kunnen belangrijke factoren hiervoor zijn. Bureau ICE deed onderzoek naar het taalniveau van havo- en vwo-leerlingen op Curaçao. Daarnaast is onderzocht in hoeverre dit taalniveau en de taalattitude ten opzichte van het Nederlands invloed op elkaar uitoefenen. Voor de resultaten van dit onderzoek kunt u contact opnemen met Aniek Geelen (ageelen@bureau-ice.nl, 0345 - 65 66 20).

 

Digitalisering Staatsexamen NT2 lezen – Literatuuronderzoek

Intern onderzoek, 2009

In het kader van de Staatsexamens NT2 is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het digitaliseren van de leesexamens. Er is in dit onderzoek gekeken in hoeverre het mogelijk en het maatschappelijk wenselijk is de items digitaal aan te bieden en ook welke effecten dat heeft op het meten van leesvaardigheid.

 

Pennen of tikken? De staatsexamens NT2 Schrijven in de toekomst – een onderzoek naar de wenselijkheid van digitale schrijfexamens

Les 158, 2009

Bureau ICE doet verslag van een onderzoek naar de wenselijkheid van een digitaal examen.

 

Digitalisering Staatsexamen NT2 Schrijven – Veldonderzoek

Intern onderzoek, 2008

In het kader van de Staatsexamens NT2 is een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid van een digitaal schrijfexamen. Hierbij is onder andere bekeken hoe typevaardig kandidaten zijn en of hun voorkeur uitgaat naar typen of schrijven.

 

Digitalisering Staatsexamen NT2 Schrijven – Literatuuronderzoek

Intern onderzoek, 2007

In het kader van de Staatsexamens NT2 is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het digitaliseren van de schrijfexamens. Er is bekeken wat de effecten zijn van het digitaal afnemen van schrijftoetsen en welke mogelijkheden er zijn om de examens digitaal af te nemen.

 

Wie weet hoe lang een inburgeringstraject duurt?

Les 149, 2007

Dit artikel bespreekt een onderzoek naar de lengte van inburgeringstrajecten voor verschillende niveaus. De resultaten van dit onderzoek zijn onder de loep genomen tijdens de zesde internationale conferentie van PLAIN in Amsterdam. Een verslag van deze discussie vindt u in dit artikel.