veelgestelde vragen


Examen

Hoe ziet het examen binnenland eruit?
Op de website van DUO vindt u een beschrijving van de examenonderdelen van het examen inburgering Nederland: http://inburgeren.nl/nw/inburgeraar/examen/examen.asp.

Hoe ziet het nieuwe examen buitenland eruit?
Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat uit drie onderdelen:

  1. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
  2. Spreekvaardigheid
  3. Leesvaardigheid

Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.naarnederland.nl/het-examen

Krijgt de kandidaat een klok te zien tijdens het examen, zodat hij weet hoeveel tijd hij nog heeft?
Er komt tijdens het examen geen klok in beeld, maar vijf minuten en één minuut voordat het examen afloopt krijgt de kandidaat een melding op de computer.

Bij het onderdeel Spreekvaardigheid moeten zinnen afgemaakt worden door een antwoord in te spreken op de computer. Is een kort antwoord (waar mogelijk) dan voldoende of dient de kandidaat lange zinnen te formuleren?
Een kort antwoord is voldoende. Het is een aanvulzin, het enige wat de kandidaat dus hoeft te doen is de zin aanvullen met een inhoudelijk adequaat antwoord. Wanneer de kandidaat het eerste deel van de zin herhaalt en vervolgens zijn aanvulling hierop geeft, is het ook correct. Een lange zin met meerdere antwoorden brengt meer risico met zich mee. Als een kandidaat een fout maakt in een opsomming van antwoorden, wordt dit meegenomen in de beoordeling.

Kan het filmpje bij Spreekvaardigheid meerdere keren beluisterd worden?
Ja, dat mag. Het gaat alleen wel van de examentijd af. Dit geldt ook voor de woorden bij het onderdeel Leesvaardigheid.

Hoeveel tijd staat er voor elk onderdeel?
KNS: 30 minuten
Leesvaardigheid: 35 minuten
Spreekvaardigheid: 30  minuten

Beoordelen

Hoe wordt het examen beoordeeld?
De examens worden beoordeeld door gecertificeerde beoordelaars. Voor het beoordelingsmodel A1 verwijzen we u naar de website van naarnederland.nl: http://cdn.naarnederland.nl/naarnederland/examen/data/Beoordelingsmodel-Spreken-A1-bij-voorbeeldexamen.pdf

Het beoordelingsmodel A2 kunt u hier vinden: http://nl.sitestat.com/ibg/inburgeren/s?beoordelingsmodel_spreekvaardigheid&ns_type=pdf&ns_url=http://www.inburgeren.nl/Images/beoordelingsmodel_spreekvaardigheid_tcm12-49646.pdf

Is het nog mogelijk om beoordelaar te worden en wat moet je hiervoor doen?
Voor het onderdeel Spreekvaardigheid kunt u beoordelaar worden. De werving van beoordelaars verloopt via DUO. Daarvoor kunt u kijken op www.inburgeren.nl

Uitslag

Als een kandidaat bij dit nieuwe examen voor een onderdeel zakt, moet hij dan het hele examen herkansen of kan hij ook een onderdeel herkansen?
Als u zakt voor één van de onderdelen van het basisexamen buitenland, moet alleen dat onderdeel herkanst worden waar een onvoldoende voor behaald is. Voorbeeld: wanneer KNS en Spreekvaardigheid voldoende gemaakt worden en Leesvaardigheid onvoldoende, hoeft alleen Leesvaardigheid herkanst te worden.