NT2-Slide 1

Nederlands als tweede taal

Elke NT2-cursist heeft zo zijn eigen geschiedenis, zijn eigen verhaal, én zijn eigen talenten en potenties. Wat uw cursisten nodig hebben tijdens hun taalleertraject kan daardoor onderling erg verschillen. Toch wilt u iedere cursist een passend leertraject aanbieden. Met onze efficiënte en betrouwbare toetsinstrumenten kan dat.

Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Wij maken daarom sinds jaar en dag eerlijke toetsen en examens van hoge kwaliteit voor onderwijs en overheid. Zo ontwikkelen wij al ruim 10 jaar delen van het inburgeringsexamen en al ruim 25 jaar in samenwerking met Cito het Staatsexamen NT2.

Door deze jarenlange ervaring kunnen we u hulpmiddelen bieden om het beste uit uw NT2-leerder te halen. Zo hebben we intake-instrumenten om op efficiënte wijze het startniveau van uw cursisten vast te stellen, zodat het vervolgtraject daarop kan worden aangepast. Vervolgens kunt u de voortgangstoetsen gebruiken om te zien of uw NT2-cursist op de goede weg is. Onze toetsinstrumenten sluiten naadloos aan op het inburgeringsexamen en de Staatsexamens NT2, zodat uw cursist een goede kans krijgt om te slagen voor het examen. Ook hebben wij een toetsinstrument speciaal voor de cursisten die nog niet gealfabetiseerd zijn.

Toetsproducten NT2

Toetsing in het NT2-onderwijs

Het niveau meten van uw inburgeraar: hoe doet u dat zo efficiënt mogelijk? Of het nu gaat om de intake is, de voortgang, of het eindniveau: met deze toetsproducten kunt u het niveau monitoren.

Trainingen en workshops

Trainingen in het NT2-onderwijs

Om u zoveel mogelijk te ondersteunen in het gebruik van toetsproducten, bieden wij trainingen en workshops bij onze producten aan. Ook kunnen wij u helpen bij het begeleiden van cursisten van intake naar uitstroom.

Advies en maatwerk

Maatwerktrainingen en toetsbeleid

Naast de productgerelateerde trainingen verzorgen wij trainingen die passen bij uw specifieke vraag. Wij denken graag met u mee over het vormgeven van het toetsbeleid binnen uw organisatie.

Inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen is geijkt op het Europese Referentiekader. Bureau ICE maakt al bijna 10 jaar delen van het inburgeringsexamen in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Staatsexamen NT2

Het Staatsexamen NT2

Anderstaligen met een hoger opleidingsniveau kunnen opgaan voor het Staatsexamen NT2. Sinds 1991 is Bureau ICE mede-ontwikkelaar van het Staatsexamen NT2.