Aanmelden Normeringsonderzoek IEP Eindtoets

Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen om met uw groep 8-leerlingen deel te nemen aan het normeringsonderzoek voor de IEP Eindtoets. Door deel te nemen aan dit normeringsonderzoek krijgen uw leerlingen een goede indruk van de IEP Eindtoets. Dit is de afgelopen jaren ook als prettig en zinvol ervaren door zowel leerkrachten als leerlingen. Na afloop van het normeringsonderzoek ontvangt u van ons, vóór de afname van de IEP Eindtoets, een uitslag in de vorm van het aantal goed beantwoorde vragen.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Daphne van Heusden via iep@bureau-ice.nl
of 0345-65 66 15.

Onze schoolgegevens


* Deze velden zijn verplicht en moeten ingevuld worden voordat u uw bericht kunt verzenden.