16 mei
2018

Leesprestaties in groep 8 stabiel

De resultaten van de IEP Eindtoets 2018 zijn beschikbaar. Voor het vierde jaar op rij zijn bij de IEP Eindtoets de referentieniveaus op taal en rekenen gemeten. In totaal heeft één derde van de basisscholen, zo’n 50.000 leerlingen, de IEP Eindtoets afgenomen. Dit is een representatieve afspiegeling van de totale populatie groep 8-leerlingen van het schooljaar 2017-2018. De resultaten laten een stabiel beeld zien wat betreft de vaardigheid van leerlingen op zowel taal en rekenen. Het recente geluid dat de leesprestaties van leerlingen op de basisschool achteruit gaan, wordt door de IEP Eindtoets niet bevestigd.

Referentieniveaus

De IEP Eindtoets meet de referentieniveaus zoals vastgelegd in de Wet Eindtoetsing PO. Deze niveaus geven inzicht waar iedere leerling staat op het gebied van taal en rekenen. Zo kan de leerling op het vervolgonderwijs verder gaan waar hij gebleven is. In de resultaten van afgelopen jaren is een stabiel beeld te zien wat betreft de vaardigheid van leerlingen op taal en rekenen.

Tabel 1. Beheersing referentieniveaus taalverzorging IEP Eindtoets.

Taalverzorging %

1F

2F

2016

2017

2018

2016

2017

2018

95

99

99

65

58

58

 

Tabel 2. Beheersing referentieniveaus lezen IEP Eindtoets.

Lezen %

1F

2F

2016

2017

2018

2016

2017

2018

98

99

99

75

77

76

 

Tabel 3. Beheersing referentieniveaus rekenen IEP Eindtoets.

Rekenen %

1F

1S

2016

2017

2018

2016

2017

2018

90

93

91

44

47

50

Advies schooltype

Het landelijk gemiddelde van de IEP Eindtoets 2018 (81,0) komt evenals voorgaande jaren overeen met de schoolcategorie vmbo-gt/havo.

Second opinion

De IEP Eindtoets is een second opinion op het gegeven schooladvies. Is het resultaat op de IEP Eindtoets hoger, dan is de basisschool wettelijk verplicht het schooladvies te heroverwegen. Is het resultaat op de IEP Eindtoets lager, dan geldt het afgegeven schooladvies.

Einde bericht - Noot voor de redactie

Bureau ICE ontwikkelt al ruim 25 jaar in opdracht van diverse ministeries en het onderwijsveld toetsen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs en de inburgeringsexamens. Op basis van deze expertise heeft Bureau ICE de IEP Eindtoets ontwikkeld (IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs). Deze eindtoets is sinds 2014 toegelaten door het ministerie OCW.

Voor meer informatie of inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Irene Fokkens, woordvoerder Bureau ICE
06 10 78 93 06 of ifokkens@bureau-ice.nl.

 

Interessant artikel?

Lees dan ook onze andere artikelen over
Basisonderwijs, IEP, ToetsvormenReacties op artikel

Bureau ICE

04-06-18
Fijn dat de afname goed is verlopen. Er wordt berekend wat de vaardigheid is van de leerlingen op lezen, taalverzorging en rekenen. Elk onderdeel heeft een andere weging. Op basis van die weging wordt uiteindelijk het schooladvies bepaald. Kijk op www.toets.nl/voorouders voor meer informatie.

SK

26-05-18
Alles goed en wel, onze dochter heeft deze toets gemaakt maar het is voor mij een raadsel hoe de toetsresultaten gewogen worden en hoe je van die resultaten uitkomt bij de uiteindelijke uitslag.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met een sterretje [ * ] zijn verplicht en moeten worden ingevuld voordat u uw bericht kunt plaatsen.