BO-Slide 1

Training assessoren

Bureau ICE biedt trainingen voor assessoren op de niveaus startbekwaam, professional en train-de-trainer. Dat doen wij voor assessoren in het algemeen én op maat voor BPV-, Taal-, en TOA-Taalassessoren. Alle assessorentrainingen van Bureau ICE zijn ingericht naar de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check en Act. Middels deze cyclus sluiten we in de breedste zin aan bij het takenpakket van een assessor: voorbereiding, uitvoering, evalueren, rapporteren.

De certificeringsstructuur is als volgt opgebouwd:

Startbekwaam

De deelnemer heeft alle praktische tools en kennis gekregen om de eigen taken op een goede manier te kunnen uitvoeren.

Professional

De deelnemer heeft aangetoond de eigen werkzaamheden op een betrouwbare manier uit te voeren en zich hierbij te houden aan de geldende afspraken.

Train de trainer

De deelnemer is in staat om op basis van trainingsmateriaal van Bureau ICE nieuwe leden op te leiden in de eigen taken binnen het examenproces. De deelnemer is hierbij vraagbaak en borgt dat alle benodigde informatie op een goede en efficiënte manier wordt overgedragen.

Na afloop van de training worden de deelnemers gecertificeerd als bijvoorbeeld Startbekwaam TOA-taalassessor PDCA Nederlands of Engels of als Train-de-trainer assessor.

Training aanvragen?

Wilt u een training aanvragen of meer informatie over onze trainingen? Neem dan direct contact op met onze adviseurs Antoine Calis of Frank Harteloh acalis@bureau-ice.nl of fharteloh@bureau-ice.nl.