BO-Slide 1

Examencommissie PDCA

De training bestaat uit 1,5 dag scholing waarin we ingaan op de fase Plan, Do, Check en Act (PDCA-cyclus) van het examineringsproces. Het doel van dit traject is de deelnemers te ondersteunen bij de eigen uit te voeren taken. We richten ons op de gehele PDCA-cyclus van examineren, waarbij zowel de uitvoering als ook de evaluatie van het examenproces aan de orde komt. Als voorbereiding op de scholing krijgen alle betrokkenen een korte voorbereidingsopdracht toegestuurd. Op basis hiervan worden de deelnemers op 'scherp' gezet daar waar het gaat over de eigen uit te voeren taken en eventuele dilemma’s daarbij en krijgt de trainer van Bureau ICE gerichte input om de training op maat te kunnen voorbereiden.

Plan - Eigen taken en wetgeving in beeld

 • De examencyclus.
 • De examencommissie en de examenorganisatie; wie doet wat, wanneer, waarom?
 • Relevante wet- regelgeving en ontwikkelingen rondom examinering.
 • Eigen taken en verantwoordelijkheden; wat doet de examencommissie, wat doet de examencommissie niet, etc.
 • Rolverdeling binnen de examencommissie.
Do - Uitvoering taken door examencommissie

 • De kaders voor de uitvoering van de rol van de examencommissie: doornemen procedures en de bijbehorende formats.
 • Onder andere op-/bijstellen jaarplanning en vergaderagenda.
 • Vergaderagenda doornemen op basis van casuïstiek (bijv. besluitvorming voor diplomering, kwaliteitsborging van examinering in de BPV).
Check en Act - Uitvoering taken door examencommissie

 • Het nemen van steekproeven.
 • Het opstellen van een jaarplanning.
 • Deskundigheid betrokkenen bij examinering.

Alle betrokkenen ontvangen na actieve deelname het certificaat Startbekwaam lid Examencommissie PDCA.