Workshops voor MBO rekendocenten

Speciaal voor rekendocenten in het mbo, en voor andere betrokkenen bij het rekenbeleid binnen mbo-instellingen, heeft Bureau ICE een aantal praktische en resultaatgerichte workshops samengesteld. De workshops voor rekendocenten in het mbo worden gegeven door ervaren trainers, die niet alleen veel kennis hebben van rekendidactiek maar ook van het mbo-veld. De workshops zijn zo vormgegeven dat u na afloop van de workshop, direct de opgedane kennis kunt toepassen in uw eigen organisatie.

 Bureau ICE is een CRKBO geregistreerde instelling.

Workshop

Hoe rekent mijn leerling?

In deze methode-onafhankelijke workshop staan de vier ‘Hoofdlijnen bij rekenontwikkeling’ uit het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie mbo centraal. In de workshop komen verschillende rekenstrategieën en oplossingsprocedures aan bod.


Workshop

Hoe ga ik om met taal binnen rekenopgaven?

In deze methode-onafhankelijke workshop staat het ontwikkelen van begripsvorming centraal. Welke rol spelen rekentaal en rekenconcepten in uw instructies en begeleiding? Op welke manier wordt taal ingezet in de contextopgaven van (TOA-) rekentoetsen en in het centraal ontwikkeld examen rekenen?

Workshop

Praktisch differentiëren in de rekenles

In deze methode-onafhankelijke workshop dienen de (TOA-) toetsresultaten van leerlingen als startpunt voor het vormgeven van onderwijs op maat. U brengt aan de hand van deze toetsresultaten de niveaugroepen in uw klas in kaart en stelt een groepsplan op.


Workshop

Hoe volg en stuur ik de rekenontwikkeling van mijn leerling?

In deze workshop maakt u kennis met het rekenportfolio. U leert hoe u dit in combinatie met (TOA-) rekentoetsen effectief kunt inzetten om zicht te krijgen op de rekenontwikkeling van de leerling op weg naar niveau 1F en/of 2F. U gaat hierbij actief aan de slag met het ontwikkelen van eigen rekenopgaven.

Maattraining

Rekendidactiek voor docenten in het mbo

Leven er specifieke vragen op het gebied van rekendidactiek binnen uw instelling of het docententeam? Of is er behoefte aan specifieke coaching? De maattraining Rekendidactiek kan naar wens worden ingevuld op basis van verschillende rekendidactische thema’s, met de eigen lespraktijk als uitgangspunt.

Maattraining

Klassenmanagement voor het mbo

Leven er specifieke vragen op het gebied van klassenmanagement binnen uw instelling of het docententeam? Of is er behoefte aan specifieke coaching? De maattraining Klassenmanagement kan naar wens worden ingevuld op basis van verschillende organisatorische en inhoudelijke thema’s.