Workshop - Praktisch differentiëren
in de rekenles

In deze methode-onafhankelijke workshop dienen de (TOA-)toetsresultaten van leerlingen als startpunt voor het vormgeven van onderwijs op maat. U brengt hiermee de verschillende niveaugroepen in uw klas in kaart. Daarna werkt u aan een groepsplan, dat u direct in de lespraktijk kunt inzetten.

Daarnaast maakt u in deze workshop kennis met verschillende lesopbouwen waarmee u kunt differentiëren in de rekenles.

Voor wie?

De workshop is bestemd voor docenten in het mbo die rekenonderwijs (gaan) geven. De workshop gaat in op de basisprincipes van klassenmanagement en is dan ook voornamelijk bedoeld voor beginnende rekendocenten of rekendocenten zonder didactische achtergrond. Heeft u als rekendocenten al veel expertise op het gebied van klassenmanagement? Neem dan contact met ons op voor een meer verdiepende training op maat.

Het resultaat?

Na afloop van de workshop kent u verschillende methoden om te differentiëren in de rekenles. Daarnaast kunt u een groepsplan maken voor uw klas, dat u direct kunt inzetten in de eigen lespraktijk. U ontvangt na deelname een certificaat.

Registerleraar Praktisch differentiëren in de rekenles

Praktische informatie

De workshop heeft een praktijkgericht karakter en bestaat uit een voorbereidingsopdracht en een bijeenkomst. De voorbereidingsopdracht biedt u de mogelijkheid om uzelf actief voor te bereiden op de bijeenkomst en de benodigde voorkennis op te doen.

De bijeenkomst wordt in-company verzorgd en duurt 3 uur.

De kosten voor de workshop bedragen € 1.495,- (vrijgesteld van BTW) voor maximaal 10 deelnemers.

Basisprincipes van klassenmanagement

In kaart brengen verschillende niveaugroepen in uw klas

 

Kennis verschillende methoden om te differentiëren in de rekenles

Maken van een groepsplan

 
Beginnende rekendocenten of rekendocenten zonder didactische achtergrond
 
€ 1.495,- (vrijgesteld van BTW) voor maximaal 10 deelnemers