TRAINING VORMGEVEN VASTStellingsPROCES

Met de training Vormgeven vaststellingsproces leert u om relevante wet- en regelgeving te vertalen naar de eigen planning en werkvoorbereiding om de examentoetsen vast te stellen. Alle belangrijke aspecten binnen de voorbereiding, zoals beleidskaders en kwaliteitseisen voor het vaststellingsproces worden met elkaar doorgenomen en vertaald naar eigen werkplanning en werkvoorbereiding. U bent na afloop van dit trainingspakket Startbekwaam in het voorbereiden van het vaststellingsproces van examentoetsen.

Inhoud van de training

In dit trainingspakket staan de examenvisie en de uitgangspunten voor kwaliteitsbeoordeling centraal. We gaan in op de actuele wet- en regelgeving en de beleidskaders van de eigen instelling ten aanzien van het vaststellingsproces. We bereiden de vaststellingsprocedure voor door met elkaar te kijken naar geschikt en efficiënt werkmateriaal en belangrijke documenten die de basis vormen binnen het vaststellingsproces en de terugkoppeling hiervan aan betrokkenen. Daarnaast bekijken we de rol en verantwoordelijkheden van de vaststeller binnen de gehele examineringscyclus. Welke verantwoordelijkheden liggen bij de vaststellers en waar kunnen taken en verantwoordelijkheden eventueel conflicteren?

Omvang en tijdsinvestering

De training Vormgeven Vaststellingsproces bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • de online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten)
 • een persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur)
 • een trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur)
 • de online CertScan (studielast 15 - 30 min)

Certificering Startbekwaam BET 1.1 en 1.2

Na het hebben gevolgd van dit trainingspakket wordt de deelnemer gecertificeerd op het niveau Startbekwaam Vaststellen Plan (BET 1.1 en 1.2) en heeft de deelnemer voldoende handvatten gekregen om aan de slag te gaan met het vormgeven van het vaststellingsproces.

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Vormgeven vaststellingsproces zijn € 1800,-, vrijgesteld van BTW. Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal
 • reiskosten en reistijd (van de trainer)
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET)
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk
 • toegang tot de CertScan, de eindscan
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Behandelen van de actuele wet- en regelgeving en de beleidskaders van de eigen instelling ten aanzien van het vaststellingsproces.
 
Leren vertalen van relevante wet- en regelgeving naar de eigen planning en werkvoorbereiding om de examentoetsen vast te stellen.
 
Iedereen die een rol of een taak heeft bij het vaststellen van examens (max. 10 deelnemers).
 
€ 1800,-, vrijgesteld van BTW.