TRAINING VORMGEVEN operationeel EXAMENmanagement

Met de blended learning training Vormgeven operationeel examenmanagement leert u operationele uitgangspunten voor de examinering van de opleiding naar concrete acties en producten in de examinering te vertalen.

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 1.1, 1.2 en 1.3 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (micro-niveau).

Inhoud van de training

Met dit trainingspakket vertaalt u de uitgangspunten voor de examinering naar concrete voorbereidende acties en producten. Er wordt gekeken naar het examenplan en u gaat tijdens de training aan de slag met het opstellen van een draaiboek voor de uitvoering van de examineringsprocessen (wie, wat, waar, hoe), specifiek voor de eigen opleiding. Ook wordt ingezoomd op de verschillende taken en verantwoordelijkheden van uzelf en van het andere examenpersoneel.
De trainer van Bureau ICE zorgt ervoor dat alle belangrijke voorbereidende stappen van het operationeel examenmanagement worden toegelicht en helpt u bij het verder uitwerken van de gegevens. Daarbij worden enkele dilemma’s met elkaar besproken en wordt er aandacht besteed aan valkuilen bij het gebruik van het draaiboek.

Het blended learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken: de training bestaat uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan.

Omvang en tijdsinvestering

De training bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 1.1, 1.2 en 1.3

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 1.1, 1.2 en 1.3 van de Beschrijving ExamenTaken (BET):  Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (micro-niveau). De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin u actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden.

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Vormgeven implementatie examenproces zijn €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Operationele uitgangspunten voor de examinering van de opleiding naar concrete acties en producten in de examinering vertalen
 
Startbekwaam op deskundigheidseisen 1.1, 1.2 en 1.3
 
Iedereen die betrokken is bij het vormgeven van het operationeel examenmanagement (max. 10 personen)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW