TRAINING vormgeven implementatie examenproces

Met de blended learning training Vormgeven implementatie examenproces vertaalt u de examenvisie naar uitgangspunten voor examinering binnen de verschillende opleidingen. U gaat aan de slag met taken en verantwoordelijkheden van uzelf en ander examenpersoneel, wet- en regelgeving, examen- en scholingsplannen en handvatten voor het concretiseren van afspraken.

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 1.1, 1.2 en 1.3 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (meso-niveau).

Inhoud van de training

Examenvisie en –beleid kunnen nog zo mooi geformuleerd zijn, maar het succes ervan staat of valt met de daadwerkelijke implementatie ervan. Hoe vertaalt u deze theoretische uitgangspunten naar concrete voorbereidende stappen en acties in de eigen organisatie? Door middel van dit trainingspakket maakt u deze voorbereidende vertaalslag.

Het blended learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken: de training bestaat uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan.

Omvang en tijdsinvestering

De training bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 1.1, 1.2 en 1.3

Na het volgen van deze training voldoet u aan deskundigheidseisen 1.1, 1.2 en 1.3 van de Beschrijving ExamenTaken (BET):  Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (meso-niveau). De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin u actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden.

Registerleraar Vormgeven implementatie examenproces

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Vormgeven implementatie examenproces zijn €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).

Pluspakket

Direct in de praktijk. Om ervoor te zorgen dat de training direct in de praktijk wordt ingezet, kan deze uitgebreid worden met een follow-up van één dagdeel. U krijgt daarna van de trainer de opdracht om het examenplan, het scholingsplan of de concretisering van afspraken verder uit te werken en uit te zetten binnen de organisatie. Afhankelijk van situatie en voorkennis wordt voor iedereen een passende opdracht geformuleerd. Tijdens een coachingsgesprek met een deskundige vanuit Bureau ICE worden reacties en vervolgmogelijkheden besproken.

Indien gewenst is het ook mogelijk dat de trainer van Bureau ICE bij de overdacht binnen de organisatie aanwezig is. Indien gewenst kiest u voor het pluspakket 2. Wilt u een van bovenstaande pluspakketten? Neem dan voor ons maatwerktraject contact op via 0345-656610.

Het examenbeleid in de praktijk implementeren. Theoretische uitganspunten vertalen naar de praktijk
 
Theoretische uitgangspunten omzetten naar de praktijk. Startbekwaam op deskundigheidseisen 1.1, 1.2 en 1.3
 
Iedereen die betrokken is bij het implementeren van examenbeleid (max. 10 personen)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW