training Vormgeven constructieproces

Met de blended training, Vormgeven constructieproces, leert u om met een examenontwerp als basis, het constructieproces van examentoetsen vorm te geven. Dit constructieproces is tevens gebaseerd op de visie van uw onderwijsinstelling, de beleidskaders en de geldende wet- en regelgeving.

U bent na het volgen van de training, startbekwaam op deskundigheidseisen 1.1 en 1.2 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examentoetsen construeren.

Inhoud van de training

Door middel van deze training doorloopt u een creatief proces van examenvisie en -kaders naar het ontwerp van examentoetsen. Dit proces resulteert in een stalenkaart van examenideeën die sporen met de examenvisie en de beleidskaders van uw onderwijsinstelling.

Tijdens de training definieert u concrete acties met elkaar, voor de planning en organisatie van het constructieproces: Wie heeft welke rol? Welke afspraken staan vast? Waar kunnen taken en rollen conflicteren? Hoe kan het constructieproces efficiënt ingericht worden? Welk werkmateriaal is nodig voor het construeren van examentoetsen?

Het trainingspakket resulteert in concrete uitgangspunten en handvatten die u kunt gebruiken bij het voorbereiden van het constructieproces.

Omvang en tijdsinvestering

De training Vormgeven constructieproces bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 1.1 en 1.2

Na het hebben gevolgd van dit trainingspakket wordt u gecertificeerd op het niveau Startbekwaam Vormgeven van het constructieproces (BET 1.1 en 1.2) en heeft u voldoende handvatten gekregen om aan de slag te gaan met het vormgeven van het constructieproces.

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Vormgeven constructieproces is €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Doorlopen van het creatief proces van examenvisie en -kaders naar het ontwerp van examentoetsen
 

Leren vormgeven van constructieprocessen voor examentoetsen. Startbekwaam op deskundigheidseisen 1.1 en 1.2

 
Iedereen die een rol of een taak heeft bij het construeren van examens (max 10 deelnemers)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW