TRAINING VORMGEVEN beoordelingsPROCES

Met de blended training Vormgeven beoordelingsproces leert u wat de examenvisie en wet- en regelgeving betekenen voor uw rol als beoordelaar. U leert welke taken en verantwoordelijkheden u heeft in het proces van examineren.

U bent na het volgen van de training, startbekwaam op deskundigheidseisen 1.1 en 1.2 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Vormgeven van het beoordelingsproces.

Inhoud van de training

De blended learning training Vormgeven beoordelingsproces verkent de eigen rol binnen het examenproces. De volgende vragen komen aan bod:

 • Wat betekent de examenvisie voor mijn rol als beoordelaar?
 • Wat betekent de wet- en regelgeving voor mijn rol?
 • Hoe verhouden mijn taken en verantwoordelijkheden zich tot andere rollen binnen het proces van examineren?

Door middel van dit trainingspakket vertaalt u de actuele wet- en regelgeving, samen met de beleidskaders en het examenplan van de instelling, naar het beoordelingsproces. De consequenties hiervan voor het dagelijks handelen van de beoordelaar en de mogelijke risico’s hierbij worden hiermee in beeld gebracht.
Daarnaast wordt er ingezoomd op het planmatig en goed voorbereiden van de examensetting, zoals: Hoe kom je tot afstemming of een gezamenlijke beoordeling (bijvoorbeeld vier-ogen-principe)? Ook besteden we aandacht aan de vorm van het beoordelingsinstrument waarmee de beoordelaar zijn beoordeling gaat geven, zodat er een goede basis ligt voor een objectieve en betrouwbare beoordeling.

Omvang en tijdsinvestering

De training Vormgeven beoordelingsproces bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 1.1 en 1.2

Na het hebben gevolgd van dit trainingspakket wordt u gecertificeerd op het niveau Startbekwaam Vormgeven van het beoordelingsproces (BET 1.1 en 1.2) en heeft u voldoende handvatten gekregen om aan de slag te gaan met het vormgeven van het beoordelingsproces. De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin u actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden.

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Vormgeven beoordelingsproces is €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Relevante wet- en regelgeving vertalen naar de eigen planning en werkvoorbereiding om examentoetsen te gaan beoordelen
 
Leren vormgeven van beoordelingsprocessen voor examentoetsen. Startbekwaam op deskundigheidseisen 1.1 en 1.2
 
Iedereen die een rol of een taak heeft bij het beoordelen van examens (max 10 deelnemers)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW