TRAINING Verbeter het constructieproces

De blended learning training, Verbeter het constructieproces, heeft betrekking op de fase "Act". Met deze training leert u om verbeteringen door te voeren in de examentoetsen en het examenproces op basis van advies, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en op eigen initiatief.

U bent na het volgen van de training, startbekwaam op deskundigheidseisen 4.1, 4.2 en 4.3 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examentoetsen construeren.

Inhoud van de training

Door middel van dit trainingspakket leert u om verbeteringen door te voeren in de examentoetsen en het examenproces op basis van conclusies uit (kwantitatieve en kwalitatieve) analyses en op eigen initiatief. Efficiënt en effectief werken staan centraal.

Vragen die aan bod komen zijn: Hoe ga je om met feedback uit de organisatie? Binnen welke kaders en met welke hulpmiddelen kun je verbetervoorstellen uitvoeren? Welke verbeterslag maak je naar aanleiding van de conclusies uit een toets- en itemanalyse? Welke keuzes maak je voor het implementatieproces?

Omvang en tijdsinvestering

De training Verbeter het constructieproces bestaat uit 4 onderdelen met de volgende tijdsinvestering:

 • Online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast 30-45 minuten);
 • Persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur);
 • Trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur);
 • Online CertScan (studielast 15 - 30 min).

Certificering Startbekwaam BET 4.1, 4.2 en 4.3

Na het hebben gevolgd van dit trainingspakket wordt u gecertificeerd op het niveau Startbekwaam Verbeter het constructieproces (BET 4.1, 4.2 en 4.3) en heeft u voldoende handvatten gekregen om aan de slag te gaan met het verbeteren van het constructieproces.

Kosten van de training

De kosten voor de blended learning training Verbeter het constructieproces is €1800,-, vrijgesteld van BTW.

Deze prijs is inclusief:

 • trainingsmateriaal;
 • reiskosten en reistijd (van de trainer);
 • toegang tot de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET);
 • een persoonlijk online zelfstudiepakket voorzien van praktische opdrachten en naslag literatuur;
 • de uitvoering van de trainingsbijeenkomst op uw locatie;
 • een handzame trainingsmap die kan dienen als praktisch naslagwerk;
 • toegang tot de CertScan, de eindscan;
 • een persoonlijk certificaat op het niveau Startbekwaam (inclusief de behaalde resultaten op de CertScan).
Verbeteringen leren doorvoeren in de examentoetsen en het examenproces op basis van conclusies uit de analyse(s)
 
In staat verbeteringen door te voeren in examentoetsen en -processen. Startbekwaam op deskundigheidseisen 4.1, 4.2, 4.3
 
Iedereen die een rol of een taak heeft bij het construeren van examens (max 10 deelnemers)
 
€1800,-, vrijgesteld van BTW